Pracownicy

Imię i nazwisko Stanowisko
prof. dr inż. Andrzej Pawlak profesor nadzwyczajny - -
dr hab. Tadeusz Popławski, prof. nzw. profesor nadzwyczajny -
dr hab. Ewa Glińska, prof. nzw. profesor nadzwyczajny -
dr Marcin Jurewicz Adiunkt -
dr hab. inż. Dariusz Siemieniako, prof. nzw. profesor nadzwyczajny -
dr Katarzyna Krot Adiunkt -
dr Iwona Piekunko-Mantiuk Adiunkt -
dr Urszula Widelska Adiunkt -
dr Andrzej Smolarczyk Adiunkt -
dr Marcin Szczepański Asystent -
dr Magdalena Ickiewicz-Sawicka Asystent -
mgr Ewelina Tomaszewska Asystent -