Archiwalny serwis www - może zawierać elementy, które nie są dostępne dla szerokiego grona odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.
 

Pracownicy

Imię i nazwisko Stanowisko
prof. dr hab. inż. Joanna Ejdys Profesor
prof. n. ekon. i n. techn. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko Profesor
prof. dr hab. inż. Leonas Ustinovicius Profesor -
dr hab. inż. Ewa Chodakowska, prof. PB Profesor uczelni -
dr hab. Katarzyna Czerewacz-Filipowicz, prof. PB Profesor uczelni -
dr hab. Romualdas Ginevicius, prof. PB Profesor uczelni -
dr hab. inż. Katarzyna Halicka, prof. PB Profesor uczelni -
dr Marta Jarocka, prof. PB Profesor uczelni -
dr inż. Anna Olszewska, prof. PB Profesor uczelni -
dr hab. inż. Arkadiusz Jurczuk Adiunkt
dr inż. Maciej Dobrzyński Adiunkt -
dr Alicja Gudanowska Adiunkt -
dr Aleksandra Gulc Asystent -
dr Joanna Jakuszewicz Adiunkt -
dr Anna Kononiuk Adiunkt -