Strona archiwalna Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej  

Pracownicy

Imię i nazwisko Stanowisko
prof. dr hab. inż. Joanna Ejdys Profesor
prof. n. ekon. i n. techn. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko Profesor
prof. dr hab. inż. Leonas Ustinovicius Profesor -
dr hab. Katarzyna Czerewacz-Filipowicz, prof. PB Profesor uczelni -
dr hab. inż. Romualdas Ginevicius, prof. PB Profesor uczelni -
dr hab. inż. Katarzyna Halicka, prof. PB Profesor uczelni -
dr hab. inż. Ewa Chodakowska Adiunkt -
dr hab. inż. Arkadiusz Jurczuk Adiunkt
dr inż. Maciej Dobrzyński Adiunkt -
dr Alicja Gudanowska Adiunkt -
dr Aleksandra Gulc Asystent -
dr Joanna Jakuszewicz Adiunkt -
dr Marta Jarocka Adiunkt -
dr Anna Kononiuk Adiunkt -
dr Justyna Kozłowska Adiunkt -