Strona archiwalna Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej  

Pracownicy

Imię i nazwisko Stanowisko
dr hab. Joanna Moczydłowska, prof. PB Profesor uczelni
dr hab. Zbigniew Korzeb, prof. PB Profesor uczelni -
dr hab. inż. Zofia Kołoszko-Chomentowska, prof. PB Profesor uczelni -
dr hab. Mirosława Laszuk Adiunkt -
dr hab. Jerzy Paszkowski, prof. PB Profesor uczelni -
dr hab. Elżbieta Skąpska Adiunkt -
dr Anna Bagieńska Adiunkt -
dr Agnieszka Baran Adiunkt -
dr Mirosława Czerniawska Adiunkt -
dr Anna Dyhdalewicz Adiunkt -
dr Justyna Grześ-Bukłaho Adiunkt -
dr Magdalena Ickiewicz-Sawicka Asystent -
dr inż. Sławomir Ignatiuk Adiunkt -
dr Andrzej Karpowicz Adiunkt -
dr Tomasz Madras Adiunkt -