Pracownicy

Imię i nazwisko Stanowisko
dr hab. inż. Jerzy Jaroszewicz, prof. nzw. Profesor nadzwyczajny -
dr hab. inż. Wiesław Matwiejczuk, prof. nzw. Profesor nadzwyczajny -
dr hab. inż. Wiesław Urban, prof. nzw. Profesor nadzwyczajny -
dr hab. inż. Bazyli Krupicz, prof. nzw. Profesor nadzwyczajny -
dr hab. Andrzej Wasiak, prof. nzw. Profesor nadzwyczajny -
dr inż. Joanna Godlewska Adiunkt -
dr inż. Olga Orynycz Adiunkt -
dr inż. Ewa Rauba Adiunkt -
mgr inż. Ewa Dobrzyńska Starszy Wykładowca -
dr inż. Krzysztof Łukaszewicz Adiunkt -
dr inż. Arkadiusz Łukjaniuk Starszy wykładowca -
dr inż. Łukasz Dragun Adiunkt -
dr inż. Elżbieta Krawczyk-Dembicka Adiunkt -
mgr inż. Patrycja Rogowska Asystent -