Archiwalny serwis www - może zawierać elementy, które nie są dostępne dla szerokiego grona odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.
 

 Autor: KHData:  21.12.2017

Dr hab. Ewa Glińska

Drogie Koleżanki i Koledzy, jest mi niezmiernie miło poinformować, że nasza Koleżanka Ewa Glińska w dniu 20 grudnia br. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

 Autor: ELData:  21.12.2017

Spotkanie opłatkowe 2017

Dnia 20 grudnia 2017 r. o godzinie 14.30 na Wydziale Inżynierii Zarządzania odbyło się Spotkanie Opłatkowe. W uroczystości uczestniczyły władze Wydziału, obecni i byli pracownicy oraz studenci.

 Autor: WIZData:  19.12.2017

Spotkanie Opłatkowe 2017 Pracowników i Studentów Wydziału Inżynierii Zarządzania

W dniu 20 grudnia 2017 r. o godzinie 14.30 w budynku „Berlin” na Wydziale Inżynierii Zarządzania rozpocznie się wspólne spotkanie Opłatkowe Pracowników i Studentów naszego Wydziału.

 Autor: AKData:  16.12.2017

Zespół beFORE na ECMT+

dr Anna Kononiuk, dr Alicja Gudanowska uczestniczyły w warsztatach badawczych pt. "Where do you go, entrepreneurship education? ECMT+ teacher training event". Wydarzenie miało m.in. na celu wymianę doświadczeń w zakresie nauczania przedsiębiorczości. Było również okazją do prezentacji dotychczasowych wyników projektu beFORE.

 Autor: TTData:  15.12.2017

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018 dla 3 studentek WIZ

Trzy studentki Wydziału Inżynierii Zarządzania: Martyna Dąbrowska (Zarządzanie II stopnia), Kornelia Humienna (Logistyka - II stopnia), Daria Katarzyna Zabawska (Logistyka - I stopnia), otrzymały stypendia ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018.

 Autor: WIZData:  14.12.2017

Warsztaty pt. Horizon scanning – from interesting to useful - from practice to impact

W dniach 13-14 grudniach br. w Brukseli - dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. nzw. oraz dr hab. inż. Katarzyna Halicka uczestniczyły w warsztatach pt. Horizon scanning – from interesting to useful - from practice to impact, organizowanych w ramach projektu EKLIPSE.

 Autor: WIZData:  13.12.2017

Stypendia dla dwóch wybitnych młodych naukowców z Wydziału Inżynierii Zarządzania

Dr Alicja Gudanowska i dr Danuta Szpilko otrzymały stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych wybitnych naukowców.

 Autor: KPData:  08.12.2017

Dzień na Studiach uczniów IV LO w Białymstoku na Wydziale Inżynierii Zarządzania

Prezentacja oferty edukacyjnej, zasady rekrutacji, wykład, zajęcia laboratoryjne, spotkanie ze studentami I roku, przedstawicielami Samorządu Studentów PB, kół naukowych Formacja i LogiSQUAD oraz Studenckim Forum BCC

 Autor: JSData:  06.12.2017

Konferencja otwierająca projekt GoSmart BSR

W dniu 6 grudnia 2017 r. w Centrum Nowoczesnego Kształcenia w Białymstoku odbyła się konferencja otwierająca projekt GoSmart BSR pt. „Wzmacnianie inteligentnych specjalizacji poprzez intensyfikację współpracy międzynarodowej”, organizowana przez Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej przy współpracy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Białymstoku.

 Autor: MNData:  06.12.2017

Co to były za emocje?! :) E-marketing Workshop Day dobiegł końca

Podsumujmy ten niesamowity dzień! W ramach wydarzenia odbyły się: warsztat o kampaniach reklamowych na Facebooku prowadzony przez Annę Czyżewską z firmy DrTusz oraz prelekcja o kreatywności w Internecie prowadzona przez eTrapez Krystian Karczyński wraz z Joanną Grochowską