Archiwalny serwis www - może zawierać elementy, które nie są dostępne dla szerokiego grona odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.

Międzynarodowa Katedra Logistyki i Inżynierii Usług

Międzynarodowa Katedra Logistyki i Inżynierii Usług

Międzynarodowa Katedra Logistyki i Inżynierii Usług powstała na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej w październiku 2019 roku z połączenia Międzynarodowyego Chińskiego i Środkowo-Wschodnioeuropejskiego Instytutu Logistyki i Nauki o Usługach oraz Katedry Informatyki Gospodarczej. Działalność badawcza katedry obejmuje między innymi zagadnienia z zakresu zarządzania logistycznego, globalnych łańcuchów dostaw, foresightu, zarządzania i inżynierii usług, systemów informatycznych zarządzania, systemów logistycznych i prognozowania gospodarczego.

Głównym celem jednostki jest realizacja umowy zawartej pomiędzy Politechniką Białostocką oraz chińskim Zhejiang University Ningbo lnstitute of Technology o realizacji wspólnego przedsięwzięcia o nazwie International China and Central-Eastern Europe lnstitute of Logistics and Service Science z dnia 8 czerwca 2015 roku, a w szczególności:

 • kształcenie studentów, w tym polskich i chińskich na podstawie umowy o podwójnym dyplomowaniu;
 • kształcenie studentów z innych krajów;
 • organizacja szkół letnich dla studentów oraz pracowników uczelni polskich i chińskich oraz innych krajów;
 • wymiana kadry naukowo-dydaktycznej (visiting professors);
 • wymiana studentów;
 • wspólne opracowywanie programów kształcenia;
 • organizowanie konferencji i seminariów naukowych;
 • wspólne aplikowanie o granty naukowe i dydaktyczne;
 • podejmowanie wspólnych tematów prac naukowych;
 • opracowywanie i publikowanie wspólnych prac naukowych oraz dydaktycznych;
 • podejmowanie wspólnych działań związanych z upowszechnianiem efektów działalności naukowej i dydaktycznej;
 • inne formy aktywności naukowej i dydaktycznej.

Międzynarodowa Katedra Logistyki i Inżynierii Usług  jest jednostką wiodącą dla kształcenia na Wydziale Inżynierii Zarządzania na kierunkach logistyka I stopnia i logistyka II stopnia.

Obecnie w jednostce zatrudnionych jest 27 pracowników: 23 pracowników naukowo-dydaktycznych oraz 4 pracowników administracyjnych i inżynieryjnych.

Kierownikiem katedry jest prof. dr hab. inż. Joanna Ejdys.

                                                                    
                                                                                   
Imię i nazwisko Stanowisko
prof. dr hab. inż. Joanna Ejdys Profesor
prof. n. ekon. i n. techn. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko Profesor
prof. dr hab. inż. Leonas Ustinovicius Profesor -
dr hab. inż. Ewa Chodakowska, prof. PB Profesor uczelni -
dr hab. Katarzyna Czerewacz-Filipowicz, prof. PB Profesor uczelni -
dr hab. Romualdas Ginevicius, prof. PB Profesor uczelni -
dr hab. inż. Katarzyna Halicka, prof. PB Profesor uczelni -
dr Marta Jarocka, prof. PB Profesor uczelni -
dr inż. Anna Olszewska, prof. PB Profesor uczelni -
dr hab. inż. Arkadiusz Jurczuk, prof. PB Profesor uczelni
dr inż. Maciej Dobrzyński Adiunkt -
dr Alicja Gudanowska Adiunkt -
dr Aleksandra Gulc Asystent -
dr Joanna Jakuszewicz Adiunkt -
dr Anna Kononiuk Adiunkt -
dr Justyna Kozłowska Adiunkt -
dr Katarzyna Anna Kuźmicz Adiunkt -
dr Dorota Leończuk Adiunkt -
dr Beata Madras-Kobus Adiunkt -
dr Andrzej Magruk Adiunkt -
dr Urszula Ryciuk Adiunkt -
dr Julia Siderska Adiunkt -
dr Danuta Szpilko Adiunkt -
dr inż. Wojciech Zalewski Adiunkt -
mgr inż. Klaudia Budna Asystent -
dr inż. Łukasz Budzyński Adiunkt -
mgr Mateusz Kikolski Asystent -
dr inż. Justyna Winkowska Adiunkt -
mgr Ewa Czech St. specjalista ds. administracyjnych -
Bogdan Jakimowicz Specjalista ds. informatycznych -
mgr inż. Aleksy Karpiuk St. specjalista ds. informatycznych -
inż. Mariusz Zalewski Specjalista ds. informatycznych -