Strona archiwalna Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej  

dr inż. Halina Kiryluk

  

 Obszar zainteresowań naukowych

 

Zrównoważony rozwój turystyki,  zarządzanie turystyką, polityka turystyczna.

  

 Najważniejsze publikacje 

             

 1. Kiryluk H., 2018, Problems of sustainable tourism in the research of polish scientist, „Ekonomia i Środowisko”, nr 4, s. 235-248.
 2. Kiryluk H., 2016, Forest resources as a basis to creation of an integrated tourist product of an area on the example of Białowieza forest, „Ekonomia i Środowisko”,  nr 4, s. 307-317.
 3. Kiryluk H., Glińska E., 2015, Creation and Evaluation of the Tourist Image of a Country - the Example of Poland, w: 20th International Scientific Conference: Procedia - Social and Behavioral Sciences” 213, s. 671-676.
 4. Dobrzański G., Borkowska-Niszczota M., Kiryluk H., Szymańska E., 2014, Turystyka w województwie podlaskim w świetle zasad zrównoważonego rozwoju, Agencja Wydawnicza EkoPress, Białystok, s. 299.
 5. Kiryluk H., 2014, Turystyka jako narzędzie rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, T.15, z. 8-cz.1, s. 137-154.
 6. Kiryluk H., 2012, Zrównoważony rozwój turystyki wyzwaniem współczesnej polityki turystycznej, w: Wyzwania współczesnej polityki turystycznej. Problemy polityki turystycznej,  (red.) A. Rapacz,  „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 259 , Wrocław,  s. 247-263.
 7. Dobrzański G., Borkowska-Niszczota M., Kiryluk H., Szymańska E., Problemy interpretacji turystyki zrównoważonej, „Folia Turistica” , nr 22 (2010), s. 147-166.
 8. Kiryluk H., 2008, Problemy rozwoju funkcji turystycznej na obszarze parków krajobrazowych, w: Bariery w zarządzaniu parkami krajobrazowymi w Polsce, (red.) K. Zimniewicz, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 101-118.
 9. Kiryluk H., Borkowska-Niszczota M., 2006, Koncepcja turystyki zrównoważonej w teorii i praktyce, w: Turystyka w badaniach naukowych. Prace ekonomiczne, (red.) A. Nowakowska, M. Przydział, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów, s. 105-122.
 10. Kiryluk H., Poskrobko B., 2005, Ogólny model systemu zarządzania turystyką na obszarach przyrodniczo cennych, w: Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych, (red.) B. Poskrobko, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok, s. 171-194.
 11.    
       

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Halina Kiryluk

Tytuł naukowy

dr inż.

Stanowisko

Adiunkt

Katedra

Katedra Marketingu i Turystyki

Kontakt

Pokój

104a KS

Telefon

85 746 98 51

E-mail

h.kiryluk@pb.edu.pl