Strona archiwalna Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej  

dr Eugenia Panfiluk

   

 Obszar zainteresowań naukowych

  

Zarządzanie regionem turystycznym, innowacyjność regionów turystycznych, innowacyjnoćć przedsiębiorstw turystycznych.

  

 Najważniejsze publikacje 

                  

 1. E. Szymańska, E. Dziedzic, A. Panasiuk, E. Panfiluk, A. Rutkowski, Innowacje w turystyce zdrowotnej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2017, s 210.
 2. E. Panfiluk (2017) Elements of Touristic Attractiveness of the Forest Areas : a Case Study Based on the Bialowieza Forest Micro-Region, "Building Resilient Society" : Book of Proceedings, s.722 - 730.
 3. Panfiluk E., Szymańska E. (2017). The measurement of the innovativeness of health tourism services using an adequacy matrix title of the article, Entrepreneurship and Sustainability Issues 4(4): 400-420.
 4. Panfiluk E. (2017). Analysis of the effectiveness the European Regional Development Fund disbursement for the selected tourism services with the use of the counterfactual method, Procedia Engineering, Vol. 182, s.540 – 547.
 5. Panfiluk E, (2016). Impact of EU funds on the development of tourism in Poland, (w:) „ Proceeding of Selected Papers”, Smart and Efficient Economy: Preparation for the Future Innovative Economy, s. 673 – 681.
 6. Panasiuk A., Panfiluk E., Szymańska E. (2017). Identification of the Flow of Innovations in Tourism Related to Aesthetic Medicine,  International Journal of Management and Economics, Vol. 53, no 3. S. 107 -119.
 7. Panfiluk E. (2017). Wpływ środków unijnych na atrakcyjność turystyczną regionu - case stady, w: Zmiany na rynku turystycznym. Studia Oeconomica Posnaniensia Vol. 5 no. 4 pp 82- 103.
 8. Panfiluk E, (2016). Analysis of the effectiveness in the disbursement of the European Regional Development Fund for selected entities in the tourism economy, “Ekonomia i Zarządzanie”. Vol. 8, no. 4, s. 39 – 49.
 9. Panasiuk A, Panfiluk E, Szymańska E, (2016). Introduction to innovation research in health and wellness tourism, European Journal of Service Management, Vol 17, pp. 23 - 31.
 10. Wpływ projektów z zakresu turystyki i kultury na rozwój społeczno – gospodarczy regionu. Potencjał turystyczny województwa podlaskiego, red. E. Panfiluk. Wydawnictwo: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok 2015,
 11.    

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Eugenia Panfiluk

Tytuł naukowy

dr

Stanowisko

Adiunkt

Katedra

Katedra Marketingu i Turystyki

Kontakt

Pokój

2 KS

Telefon

85 746 98 67

E-mail

e.panfiluk@pb.edu.pl