Strona archiwalna Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej  

dr Andrzej Smolarczyk

   

 Obszar zainteresowań naukowych

 

Główne tematy prac naukowych: dzieje ziem północno-wschodnich Rzeczypospolitej, zwłaszcza w okresie międzywojennym; dzieje oświaty; problematyka mniejszości narodowych; życie polityczne i kulturalne pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego.

  

 Najważniejsze publikacje 

              

 1. The Political Life of the Ukrainian Minority in the Province of Polesia between 1918 and 1939, Ekonomia i Prawo, Toruń 2014, s. 7-26.
 2. Szkolnictwo powszechne i oświata pozaszkolna w województwie poleskim w latach 1919-1939, Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa 2014.
 3. Таварыства Беларускай Школы ў Палескім ваяводстве ў 1926– 1933 г., Беларускі Гістарычны Агляд (Belarusian Historical Review) Т. 22, Сшыткі 1-2 (42-43), Снежань 2015, c. 153-178.
 4. Kresy nieidylliczne. Historia i współczesność we "Wspomnieniach Wołynia, Polesia i Litwy" Józefa Ignacego Kraszewskiego, [w:] Kraszewski i nowożytność: studia, pod red. A. Janickiej, K. Czajkowskiego, Ł. Zabielskiego, Białystok 2015, s. 151-169.
 5. Szkolnictwo elementarne w guberniach zachodnich Rosji na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Ličnost’ v istorii: geroičeskoe i tragičeskoe: Sbornik materialov VI meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencji, Brestskij gosudarstvennyj universitet im. A. S. Puškina, Brest 2015, s. 248-258.
 6. Dziecko poleskie w dwudziestoleciu międzywojennym - egzystencja i edukacja, [w:] Dziecko w kulturze europejskiej, pod red. K. Bogackiej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2016, s. 262-277.
 7. Čtenie pressy sredi sel’skogo naseleniâ na territorii Vilenskogo voevodstva v Mežvoennom dvadcatiletii, Вестник Бресткого государственного технического университета, 2016, №6 (102): Гуманитарные науки, С. 17-20.
 8. Wychować lojalnych obywateli - polityka oświatowa państwa polskiego na Polesiu, oprac. naukowe: A. Smolarczyk, W. Śleszyński, A. Włodarczyk, Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016, s. 167.
 9. Problematyka szkolnictwa mniejszości narodowych w województwie wileńskim na łamach wileńskiego "Słowa" w latach 1922-1939, [w:] Zachować dla przyszłości. Sprawy szkolnictwa i oświaty w przekazie prasowym XX i pierwszych lat XXI wieku, pod red. I. Michalskiej i G. Michalskiego, Łódź 2018.
 10. Odzyskanie niepodległości Polski a budowa systemu oświatowego na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej (1918–1922), [w:] Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy T. 18 (2018), s. 87-111.
 11.  
     

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Andrzej Smolarczyk

Tytuł naukowy

dr

Stanowisko

Adiunkt

Katedra

Katedra Marketingu i Turystyki

Kontakt

Pokój

117 KS

Telefon

85 746 98 58

E-mail

a.smolarczyk@pb.edu.pl