Strona archiwalna Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej  

dr Marcin Jurewicz

  

 Obszar zainteresowań naukowych

 

Prawo nowych technologii (nanotechnologii, bionanotechnologii i zaawansowanych materiałów), komercjalizacja wiedzy i transfer technologii w obszarze nanotechnologii i zaawansowanych materiałów.

     

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Marcin Jurewicz

Tytuł naukowy

dr

Stanowisko

Adiunkt

Katedra

Katedra Marketingu i Turystyki

Kontakt

Pokój

117 DS

Telefon

85 746 98 58

E-mail

m.jurewicz@pb.edu.pl