Strona archiwalna Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej  

dr hab. inż. Dariusz Siemieniako, prof. PB


Obszar zainteresowań naukowych

 

Marketing relacyjny w obszarze B2B, siła i asymetria siły w relacjach biznesowych, dynamiczne ujęcie mechanizmów relacyjnych w biznesie, współpraca w rozwoju innowacji, współpraca w rozwoju nowych produktów w przemyśle, marketing B2B a kwestie społeczne, biznes versus oddziaływanie społeczne.

  

 Najważniejsze publikacje 

           

 1. D. Siemieniako, M. Mitręga, 2018, Improving power position with regard to non-mediated power sources – The supplier's perspective, Industrial Marketing Management, Vol. 70, April, 90-100.
 2. D. Siemieniako, M. Gębarowski, 2017, B2B trade fairs and promise management as a relationship marketing concept, Journal of Customer Behaviour, Vol. 16, No. 3, s. 237- 261.
 3. D. Siemieniako, M. Gębarowski, 2016, B2B Relationship marketing management in trade fair activity, wyd. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle.
 4. D. Siemieniako, 2015, Zarządzanie relacjami B2B w usługach produkcyjnych i budowanie lojalności relacyjnej, Modern Management Review nr 2, s. 161-183.
 5. B. Zatwarnicka-Madura, D. Siemieniako, E. Glińska, Y. Sazonenka, 2019, Strategic and Operational Levels of CSR Marketing Communication for Sustainable Orientation of a Company: A Case Study from Bangladesh, Sustainability, Vol. 11, Issue 2, 555.
 6. V. Khrystoforova, D. Siemeniako, 2019, Internet-based consumer co-creation experience of the new product development process, Engineering Management in Production and Services, 11(3), 60-68.
 7. K. Kubacki, N. Szablewska, and D. Siemieniako, (2020), Ethical tensions in working with stakeholders, in: Stakeholder involvement in social marketing, (Eds) K. Knox, K. Kubacki and S> Rundle-Thiele, (Eds), Routledge Taylor and Francis Group, London. (in press)
 8. D. Siemieniako, K. Kubacki, K. Krot, E. Glińska, 2011, National and regional ethnocentrism: a case study of beer consumers in Poland, British Food Journal, Vol. 113, Issue 3, s. 404-418.
 9. E. Kipnis, K. Kubacki, A. J. Broderick, D. Siemieniako, N.L. Pisarenko, 2012, 'They don't want us to become them': brand local integration and consumer ethnocentrism, Journal of Marketing Management, Vol. 28, Issue 7/8, s. 836-864.
 10. D. Siemieniako, 2017, The consumer diaries research methods, w: Formative Research in Social Marketing. Innovative Methods to Gain Consumer Insights, (red.) K. Kubacki, S. Rundle Thiele, Springer, Singapore, s. 53-66.   
 11.     

https://www.researchgate.net/profile/Dariusz_Siemieniako

    

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Dariusz Siemieniako, prof. PB

Tytuł naukowy

dr hab. inż.

Stanowisko

Profesor uczelni

Katedra

Katedra Marketingu i Turystyki

Kontakt

Pokój

40 KS

Telefon

85 746 98 42

E-mail

d.siemieniako@pb.edu.pl