Strona archiwalna Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej  

mgr Ewelina Julita Tomaszewska

   

 Obszar zainteresowań naukowych

 

Marketing internetowy, marketing miasta, city branding, logistyka miejska, intelligent transport systems (ITS).

  

 Najważniejsze publikacje 

             

 1. E. J. Tomaszewska, E. Glińska (2018), Smart city jako koncepcja pozycjonowania marki miasta, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", T. 19, z. 10, cz. I, s. 521-535.
 2. E. J. Tomaszewska, U. Ryciuk (2018), Wpływ wieku na decyzje zakupowe e-konsumentów - ujęcie międzynarodowe, "Studia Oeconomica Posnaniensia", Vol. 6, nr 6, s. 129-139.
 3. E. J. Tomaszewska, A. Florea (2018), Urban smart mobility in the scientific literature — bibliometric analysis, "Engineering Management in Production and Services", Vol. 10, nr 2, s. 41-56.
 4. E. Glińska, E. J. Tomaszewska (2017), Main Areas of Place Branding Scientific Research – Bibliometric Analysis, [w:] Economic and Social Development: 24th International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Managerial Issues in Modern Business", Book of Proceedings [Dokument elektroniczny] , s. 86-95.
 5. E. Glińska, E. J. Tomaszewska (2017), Customer Preferences Related to Shopping Online, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia", Vol. 51, nr 2, s. 87-95.
 6. E. J. Tomaszewska (2016), Inteligentne systemy transportowe w miastach - analiza studiów przypadku, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", T.17, z. 9-cz.2, s. 129-142.
 7. E. J. Tomaszewska (2016), Inteligentne systemy transportowe w miastach wojewódzkich Polski Wschodniej, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", T.17, z. 7, cz.3, s. 69-81 .
 8. E. Tomaszewska, E. Glińska (2015), Budowanie marki miasta inteligentnego, "Marketing i Rynek", nr 10, s. 382-388.
 9. E. J. Tomaszewska (2015), Inteligentny system transportowy w mieście na przykładzie Białegostoku, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", Nr 41, t. 2, s. 317-329.
 10. E. Glińska, E. Muszyńska (Tomaszewska) (2014), Marketingowy audyt produktu miasta - wybrane aspekty, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", T. 15, z. 6-cz.1, s. 341-352.
 11.    
   

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Ewelina Julita Tomaszewska

Tytuł naukowy

mgr

Stanowisko

Asystent

Katedra

Katedra Marketingu i Turystyki

Kontakt

Pokój

111 KS

Telefon

85 746 98 48

E-mail

e.tomaszewska@pb.edu.pl