Strona archiwalna Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej  

dr hab. Katarzyna Krot

   

 Obszar zainteresowań naukowych

 

Marketing usług, zaufanie organizacyjne.

  

 Najważniejsze publikacje 

    

 1. Katarzyna Krot, Zaufanie w relacji lekarz-pacjent. Implikacje dla zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2019
 2. Krot K., Lewicka D. (2016), Zaufanie w organizacji innowacyjnej,
  C.H. Beck, Warszawa; 222 s.
 3. Lewicka D., Krot K. (2015), The model of HRM-trust-commitment relationships, Industrial Management & Data Systems, vol. 115 (8), s. 1457-1480
 4. Krot K., Rudawska I. (2017), Patient’ trust in physicians as an antecedent
  of satisfaction with medical services, Economics and Sociology, vol. 10(2),
  s. 207-216
 5. Krot K., Rudawska I. (2016), The role of trust in doctor-patient relationship: qualitative evaluation of online feedback from Polish patients, Economics and Sociology, vol. 9, nr 3, s. 76-88
 6. Siemieniako D., Kubacki K., Glińska E., Krot K. (2011) National and regional ethnocentrism: a case study of beer consumers in Poland, British Food Journal, vol. 113, no 3, p. 404-418
 7. Krot K., Lewicka D. (2012) The importance of trust in manager-employee relationships, International Journal of Elektronic Businnes Management, Vol. 10, nr 3, s. 224-233
 8. Krot K., Lewicka D. (2011) Innovation and organisational trust: study
  of firms in Poland, International Journal of Innovation and Learning,vol.10, no 1, s. 43-59
 9. Krot K., Lewicka D. (2011) Human side of innovation-individual and organisational environment-related aspects: the case of IBM, International Journal of Innovation and Learning, vol.9, no 4, s. 352-371
 10. Krot K., Sousa J.P. (2017), Factors impacting on patient compliance with medical advice: empirical study, Engineering Management in Production and Services, vol. 9(2), s. 73-81 
 11.  
       

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Katarzyna Krot

Tytuł naukowy

dr hab.

Stanowisko

Adiunkt

Katedra

Katedra Marketingu i Turystyki

Kontakt

Pokój

35 KS

Telefon

85 746 98 32

E-mail

k.krot@pb.edu.pl