Strona archiwalna Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej  

dr hab. Ewa Glińska, prof. PB

Kierownik Katedry Marketingu i Turystyki 

  

 Obszar zainteresowań naukowych

 

Marketing i branding miasta, zarządzanie miastem.

  

 Najważniejsze publikacje 
 1.    
 1. Ewa Glińska, Wawrzyniec Rudolf, City Brand Personality Projected by Municipalities from Central and Eastern Europe Countries—A Comparison of Facebook Usage Sustainability 2019
  11(19), 5440.
 2. Ewa Glińska, 2017, Angażowanie interesariuszy w proces brandingu miasta – teoria versus praktyka, Zarządzanie Publiczne, nr 2, s s. 33-49 
 3. Ewa Glińska, 2016, Budowanie marki miasta. Koncepcje, warunki, modele, Wolters Kluwer, Warszawa 
 4. Vilmante Kumpikaite-Valiuniene, Ewa Glińska, Imran Aslan, Antonio Mihi Ramirez, 2016, Students’ Attitude to Job Performance: Intercultural Study, Engineering Economics, Vol. 27,  No 2, s. 195-204 
 5. Ewa Glińska, Oleg Gorbaniuk, 2016, Restrictions on the use of the Aaker model in the measurement of city brand personality: The sender’s perspective, Place Branding and Public Diplomacy, Vol. 12, Issue 1, s. 46–58 
 6. Ewa Glińska, Urszula Ryciuk, Laima Jeseviciute-Ufartiene, 2015, Current versus Desired Attributes of the City Used in the Process of its Branding: The Perspective of City Marketers in Poland, Transformations in Business & Economics, Vol. 14, No 2B, s. 430-449 
 7. Halina Kiryluk, Ewa Glińska, 2015, Creation and evaluation of the tourist image of a country – the example of Poland, Procedia, Social and Behavioral Sciences, Vol. 213, 
  s. 671-676 
 8. Ewa Glińska,  Jarosław Kilon,  2014, Desirable traits of the city brand personality in the opinion of managers for the promotion of the city government in Poland, Procedia – Social and Behavioral Sciences, Vol. 156 
 9. Identyfikacja cech wyróżniających tożsamość miasta w procesie zarządzania jego marką. Perspektywa lokalnych interesariuszy, 2014, red. Ewa Glińska, Urszula Kobylińska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok. 
 10. Ewa Glińska, Magdalena Florek, 2013, Stakeholders’ involvement in designing brand identity of towns – podlaskie region case study, Actual Problems of Economics, Vol. 148, Issue 10, s. 274-282.     

  

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Ewa Glińska, prof. PB

Tytuł naukowy

dr hab.

Stanowisko

Profesor uczelni

Katedra

Katedra Marketingu i Turystyki

Kontakt

Pokój

111 KS

Telefon

85 746 98 48

E-mail

e.glinska@pb.edu.pl