Archiwalny serwis www - może zawierać elementy, które nie są dostępne dla szerokiego grona odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.
 

dr hab. Ewa Glińska, prof. PB

Kierownik Katedry Marketingu i Turystyki 

  

 Obszar zainteresowań naukowych

 

Marketing terytorialny, branding miasta, zarządzanie jednostką samorządu terytorialnego.

  

 Najważniejsze publikacje 
 1.    
 1. Kiryluk Halina, Glińska Ewa, Ryciuk Urszula, Kati Vierikko, Ewa Rollnik-Sadowska, Stakeholders engagement for solving mobility problems in touristic remote areas from the Baltic Sea Region PLoS ONE, 2021, vol. 16, nr 6, s.1-28, Numer artykułu:e0253166. DOI:10.1371/journal.pone.0253166
 2. Kumpikaitė-Valiūnienė Vilmantė, Aslan Imran, Duobienė Jurga, Ewa Glińska, Victor Anandkumar, Influence of Digital Competence on Perceived Stress, Burnout and Well-Being Among Students Studying Online During the COVID-19 Lockdown: A 4-Country Perspective Psychology Research and Behavior Management, 2021, vol. 14, s.1483-1498. DOI:10.2147/prbm.s325092
 3. Barkun Yauheniya, Rollnik-Sadowska Ewa, Glińska Ewa, The concept of ‘talent’ in the labor management perspective - the bibliometric analysis of literature , International Journal of Industrial Engineering and Management, 2020, vol. 11, nr 2, s.104-115. DOI:10.24867/IJIEM-2020-2-257
 4. Matwiejczyk Anna, Glińska Ewa, Barkun Yauheniya, Marketing and branding-oriented goals for the development of Functional Urban Areas: evidence from Poland , Engineering Management in Production and Services, 2020, vol. 12, nr 3, s.57-73. DOI:10.2478/emj-2020-0019
 5. Glińska Ewa, Matwiejczyk Anna, Barkun Yauheniya, Tourism as an Aspect of City Branding in Functional Urban Areas , WSEAS Transactions on Business and Economics, 2021, vol. 18, s.301-312, Numer artykułu:31. DOI:10.37394/23207.2021.18.31
 6. Barkun Yauheniya, Glińska Ewa, Dębkowska Katarzyna Differentiation of regional attractiveness for gaining talents in the context of place branding theory , Place Branding and Public Diplomacy, 2021, vol. 17, nr 1, s.78-92. DOI:10.1057/s41254-020-00183-2
 7. Kiryluk Halina, Glińska Ewa, Barkun Yauheniya Benefits and barriers to cooperation in the process of building a place’s brand: perspective of tourist region stakeholders in Poland , Oeconomia Copernicana, 2020, vol. 11, nr 2, s.289-307. DOI:10.24136/oc.2020.012
 8. Ewa Glińska, Wawrzyniec Rudolf, City Brand Personality Projected by Municipalities from Central and Eastern Europe Countries—A Comparison of Facebook Usage Sustainability 2019
  11(19), 5440.
 9. Ewa Glińska, 2017, Angażowanie interesariuszy w proces brandingu miasta – teoria versus praktyka, Zarządzanie Publiczne, nr 2, s s. 33-49 
 10. Ewa Glińska, 2016, Budowanie marki miasta. Koncepcje, warunki, modele, Wolters Kluwer, Warszawa 
 11. Vilmante Kumpikaite-Valiuniene, Ewa Glińska, Imran Aslan, Antonio Mihi Ramirez, 2016, Students’ Attitude to Job Performance: Intercultural Study, Engineering Economics, Vol. 27,  No 2, s. 195-204 
 12. Ewa Glińska, Oleg Gorbaniuk, 2016, Restrictions on the use of the Aaker model in the measurement of city brand personality: The sender’s perspective, Place Branding and Public Diplomacy, Vol. 12, Issue 1, s. 46–58 
 13. Ewa Glińska, Urszula Ryciuk, Laima Jeseviciute-Ufartiene, 2015, Current versus Desired Attributes of the City Used in the Process of its Branding: The Perspective of City Marketers in Poland, Transformations in Business & Economics, Vol. 14, No 2B, s. 430-449 
 14. Halina Kiryluk, Ewa Glińska, 2015, Creation and evaluation of the tourist image of a country – the example of Poland, Procedia, Social and Behavioral Sciences, Vol. 213, 
  s. 671-676 
 15. Ewa Glińska,  Jarosław Kilon,  2014, Desirable traits of the city brand personality in the opinion of managers for the promotion of the city government in Poland, Procedia – Social and Behavioral Sciences, Vol. 156 
 16. Identyfikacja cech wyróżniających tożsamość miasta w procesie zarządzania jego marką. Perspektywa lokalnych interesariuszy, 2014, red. Ewa Glińska, Urszula Kobylińska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok. 
 17. Ewa Glińska, Magdalena Florek, 2013, Stakeholders’ involvement in designing brand identity of towns – podlaskie region case study, Actual Problems of Economics, Vol. 148, Issue 10, s. 274-282.     
 18.  

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Ewa Glińska, prof. PB

Tytuł naukowy

dr hab.

Stanowisko

Profesor uczelni

Katedra

Katedra Marketingu i Turystyki

Kontakt

Pokój

40 KS

Telefon

85 746 98 42

E-mail

e.glinska@pb.edu.pl