dr Magdalena Ickiewicz-Sawicka

Magdalena Ickiewicz-Sawicka – doktor nauk prawnych w zakresie prawa; kryminolog. Pracownik naukowo-dydaktyczny – Katedra Ekonomii i Nauk Społecznych Wydziału Inżynierii Zarządzania PB, opieka naukowa: Katedra Prawa Karnego Wydziału Prawa UwB.

Specjalność naukowa: kryminologia, prawo międzynarodowe publiczne, stosunki międzynarodowe, międzynarodowe prawo karne, bezpieczeństwo oraz filozofia i etyka prawa.

Zainteresowania naukowe: obszar bałkański i bliskowschodni ze szczególnym uwzględnieniem problematyki państw postjugosłowiańskich z wyraźnym wskazaniem na Serbię, Kosowo, Macedonię oraz Republikę Serbską na terenie Bośni i Hercegowiny oraz aspekty prawne z zakresu nauk penalnych, politologicznych, socjologicznych oraz z dziedziny stosunków międzynarodowych a także umiędzynarodowione konflikty zbrojne, ludobójstwo, zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości, wojna domowa, czystki etniczne, zarządzanie projektami zbiorowej przemocy.

       

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Magdalena Ickiewicz-Sawicka

Tytuł naukowy

dr

Stanowisko

Asystent

Katedra

Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości

Kontakt

E-mail

m.ickiewicz@pb.edu.pl