Strona archiwalna Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej  

dr Magdalena Ickiewicz-Sawicka

 

 Obszar zainteresowań naukowych

 

Obszar bałkański i bliskowschodni ze szczególnym uwzględnieniem problmatyki państw postjugosłowiańskich z wyraźnym wskazaniem na Serbię, Kosowo, Macedonię oraz Republikę Serbską na terenie Bośni i Hercegowiny oraz aspekty prawne z zakresu nauk penalnych, politologicznych, socjologicznych oraz z dziedziny stosunków międzynarodowych a także umiędzynarodowione konflikty zbrojne, ludobójstwo, zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości, wojna domowa, czystki etniczne, zarządzanie projektami zbiorowej przemocy.

  

 Najważniejsze publikacje 

   

  1. War crimes on the territory of Kosowo in the context of international criminal law : [rozdz.] / Magdalena Ickiewicz-Sawicka // W: Current problems of the penal law and criminology / ed. by Emil W. Pływaczewski. -Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2014. - S. 475-490
  2. Current problems of the penal law and criminology edited by Emil W. Pływaczewski i Ewa M. Guzik. Makaruk: [rozdz.] EXCLUZION AND DISCRIMINATION AGAINST SERB MINORITY IN THE REPUBLIC OF KOSOVO IN THE LIGHTS OF INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS PROTECTION, Warszawa 2017, s. 482-505.
  3. UNESCO Architectural Objects on the Territory of the Republic of Macedonia / Magdalena Ickiewicz-Sawicka // Politeja. - Vol. 30, nr 4 (2014), s. 163-174.
  4. Migration in the Light of Criminology and Psychology : "Win-win" in Theory and Practice :[rozdz.] Refugees and Migrants in Law and Policy: Challenges and Opportunities for Global Civic Education, Springer, 2018, s. 803-833.
  5. Monografia:Kryminologiczne aspekty bezpieczeństwa religijno-konfesyjnego na Bałkanach Zachodnich - współczesne zagrożenia (wybór), Białystok 2018.
  6. Monografia: Kultura a zbrodnia – społeczno -kulturowe uwarunkowania przestępczości (P. Chmiel – Antoniuk, M. Duda, M. Ickiewicz-Sawicka), Czeremcha 2018.
  7. Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w regionie MENA - bezpieczeństwo kulturowe „Bałkański Patchwork” [Dokument elektroniczny], red: M. Ickiewicz-Sawicka, Magdalena El Ghamari, Warszawa 2016.
      
  8.              
         

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Magdalena Ickiewicz-Sawicka

Tytuł naukowy

dr

Stanowisko

Asystent

Katedra

Katedra Zarządzania, Ekonomii i Finansów

Kontakt

Pokój

212 KF

Telefon

85 746 98 28

E-mail

m.ickiewicz@pb.edu.pl