Archiwalny serwis www - może zawierać elementy, które nie są dostępne dla szerokiego grona odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami. 

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe

Wydział Zarządzania proponuje absolwentom studiów wyższych dalsze podnoszenie kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych. Absolwenci uczelni, którzy już pracują mogą nabyć dodatkowe umiejętności w określonej dziedzinie, które zwiększą możliwości na rynku pracy. Zajęcia odbywają się w weekendy przez okres 10 miesięcy. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Białostockiej.