Konkurs na logo

Wydział Inżynierii Zarządzania będzie obchodził w 2018 roku jubileusz 25-lecia.
W związku z tym, Pani Dziekan dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. nzw. ogłosiła konkurs na zaprojektowanie i opracowanie znaku graficznego „25-lecie Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej”. Znak powinien nawiązywać do logo Wydziału Inżynierii Zarządzania oraz kojarzyć się z jubileuszem.

Prace należy przesyłać na adres e-mail Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej wiz.promocja@pb.edu.pl temat wiadomości KONKURS NA ZNAK GRAFICZNY, wielkość wszystkich załączników do 30 MB.

Termin nadsyłania prac mija 20 listopada 2017 roku.

Informacja o zwycięzcy zostanie ogłoszona 27 listopada 2017 roku na stronie konkursu www.wiz.pb.edu.pl/konkurs-na-logo

Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1 000 zł.