dr Ewa Rollnik-Sadowska

Obszar naukowych zainteresowań dotyczy ekonomii pracy, polityki rynku pracy w Unii Europejskiej, efektywności instytucji rynku pracy, determinant popytu na pracę w wymiarze krajowym i regionalnym.

Wykaz najważniejszych publikacji

1. E. Rollnik-Sadowska, Labour markets in the central and eastern Europe - comparative analysis, 21th International Scientific Conference : Economics and Management 2016 : ICEM’2016 : Proceeding of Selected Papers, Brno University of Technology, Brno 2016,

2. H. Marklund, E. Rollnik-Sadowska, The role of private companies in the Danish active labour market policy, Ekonomia i Prawo Vol. 15, nr 2 (2016),

3. E. Rollnik-Sadowska, The hidden potential of female entrepreneurship in rural Poland, in: K. Wiest (ed.), Women and Migration in rural Europe: Labour Markets, Policies and Representations, Palgrave MacMillan, London 2016,

4. E. Rollnik-Sadowska, Dobre praktyki w zakresie rozwiązań systemowych w kształceniu zawodowym na przykładzie niemieckiego systemu dualnego, Polityka Społeczna, R.42, nr 5/6 (2015),

5. E. Rollnik-Sadowska, Transformation of European labour market policy models-exepmlified by Demnark, Germany and the United Kingdom, Optimum - Studia Ekonomiczne 2015 nr 5,

6. E. Rollnik-Sadowska, The methods of measuring the effectiveness of active labour market programmes in the European Union, Intercathedra nr 31-2 (2015),

7. E. Rollnik-Sadowska, Bariery popytu na pracę w wymiarze regionalnym na przykładzie podlaskich producentów bielizny, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Polityka Ekonomiczna Nr 402 (2015),

8. A. Decker, E. Rollnik-Sadowska, Entrepreneurship and regional development – the case of Podlaskie, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie Nr 4 (2015),

9. E. Rollnik-Sadowska, The selected issues of labour market policy in Germany - implementation possibilities in Poland, Ekonomia i Prawo, Vol. 13, nr 1 (2014),

10. E. Rollnik-Sadowska, Przedsiębiorczość kobiet w Polsce, Difin, Warszawa 2010.

Basic info

Name

Ewa Rollnik-Sadowska

Tytuł naukowy

dr

Position

Assistant Professor

Department

Division of Managerial Economics

Contact

Room

31 KS, 108 Dz

Phone

+48 85 746 9828/7473

E-mail

e.rollnik@pb.ed.pl