dr Tomasz Madras

Moje zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego, problematykę zarządzania publicznego w zakresie rozwoju lokalnego i regionalnego, a także politologię w zakresie historii myśli politycznej.

Wybrane publikacje:

1. Madras T., Kategoria „pozostałych ośrodków wojewódzkich” w rządowych dokumentach strategicznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 432 (2016) ss. 111-119.

2. Madras T., Niedobór infrastruktury transportu lotniczego jako bariera rozwoju gospodarczego regionów, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 393 (2015) ss. 202-210.

3. Madras T., Regionalny port lotniczy jako czynnik rozwoju regionalnego - wybrane aspekty, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. 15, z. 8 (2014) ss. 211-222.

4. Madras T., Mitura M., Dochody własne miast wojewódzkich w analizie ich kondycji finansowej, Ekonomia i Zarządzanie, t. 6, nr 4 (2014) ss. 123-134.

5. Madras T., Białystok w rządowych dokumentach strategicznych - wybrane zagadnienia, Ekonomia i Zarządzanie, t. 5, nr 3 (2013) ss. 180-192.

6. Madras T., Partycypacja wyborcza mniejszości narodowych w województwie podlaskim, w: Współpraca transgraniczna na obszarach pogranicza, red. Tomczonek Z., Białystok 2013.

7. Madras T., Teologia liberalnej demokracji w świetle koncepcji gnozy politycznej Erica Voegelina, Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne, nr 34 (2012).

8. Madras T., Torysowskie korzenie neokonserwatyzmu? (Przypadek Gertrude Himmelfarb i wiktoriańskich inspiracji jej filozofii moralnej), w: Demokratyczna modernizacja sfery politycznej, red. Wojtaszczyk K. A., Mirska A., Warszawa 2012.

9. Madras T., Neokonserwatywna diagnoza kryzysu cywilizacji Zachodu, w: Gospodarka i społeczeństwo wobec wyzwań XXI wieku, red. Tomczonek Z., Prystrom J., Białystok 2011.

10. Madras T., Geografia wyborcza województwa podlaskiego w kontekście wyborów samorządowych, Samorząd Terytorialny, nr 12 (2011).

 

Basic info

Name

Tomasz Madras

Tytuł naukowy

dr

Position

Adiunkt

Department

Division of Managerial Economics

Contact

Room

203 KF

Phone

85 746 98 21

E-mail

t.madras@pb.edu.pl