Pracownicy

Imię i nazwisko Stanowisko
dr Katarzyna Dębkowska adiunkt -
dr inż. Maciej Dobrzyński starszy wykładowca -
dr Krzysztof Dziekoński adiunkt -
dr hab. inż. Katarzyna Halicka, prof. nzw. profesor nadzwyczajny -
dr Ireneusz Janiuk adiunkt -
dr inż. Arkadiusz Jurczuk adiunkt
dr inż. Anna Olszewska adiunkt -
dr hab. inż. Waldemar Rakowski, prof. nzw. profesor nadzwyczajny -
mgr inż. Justyna Winkowska asystent -
dr inż. Wojciech Zalewski starszy wykładowca -
dr inż. Krzysztof Kamil Żur adiunkt -
mgr Ewa Czech st. specjalista ds. administracyjnych -
Bogdan Jakimowicz specjalista ds. informatycznych -
mgr inż. Aleksy Karpiuk st. specjalista ds. informatycznych -
inż. Mariusz Zalewski specjalista ds. informatycznych -