Pracownicy

Imię i nazwisko Stanowisko
dr hab. Zbigniew Korzeb, prof. nzw. Profesor nadzwyczajny -
dr Anna Bagieńska Adiunkt -
dr hab. inż. Zofia Kołoszko-Chomentowska Adiunkt -
dr Wioletta Czemiel – Grzybowska adiunkt - -
dr Anna Dyhdalewicz Adiunkt -
dr inż. Sławomir Ignatiuk Adiunkt -
dr Andrzej Karpowicz Adiunkt -
dr Jolanta Łuczaj Adiunkt -
dr Monika Walicka Adiunkt -
dr Barbara Wojsznis Starszy Wykładowca -
mgr Izabela Stalończyk Asystent -
dr Monika Truszkowska-Kurstak Asystent -
mgr Anna Zimnoch Asystent -