Strona archiwalna Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej  

mgr Mateusz Kikolski

  

 Obszar zainteresowań naukowych

 

Symulacja procesów produkcyjnych, optymalizacja systemów wytwarzania, informatyczne systemy zarządzania.

  

 Najważniejsze publikacje 

  

  1. Kikolski M., Identification of production bottlenecks with the use of Plant Simulation software, Ekonomia i Zarządzanie, Vol. 8, nr 4, 2016, s. 103-112.
  2. Kikolski M., Study of Production Scenarios with the Use of Simulation Models, Procedia Engineering, Vol. 182, 2017, s. 321-328.
  3. Kikolski M., Ko Ch-H., Facility layout design – review of current research directions, Engineering Management in Production and Services, 2018, Vol. 10, nr 3, s. 70-79
  4. Kikolski M., Koncepcja typologii metod optymalizacji rozmieszczenia stanowisk roboczych, Inżynieria zarządzania. Cyfryzacja produkcji, 2019, s. 417-425
  5. Kikolski M., Sample measurement of the ISO 22400 standard key performance indicators with the use of simulation models, 2019 IEEE Technology & Engineering Management Conference (TEMSCON), 2019
  6.    
      

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Mateusz Kikolski

Tytuł naukowy

mgr

Stanowisko

Asystent

Katedra

Międzynarodowa Katedra Logistyki i Inżynierii Usług

Kontakt

Pokój

113 KS

Telefon

85 746 98 57

E-mail

m.kikolski@pb.edu.pl