Strona archiwalna Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej  

dr inż. Ewa Rauba

 

 Obszar zainteresowań naukowych

 

Ekonomika ochrony środowiska, zarządzanie przedsiębiorstwami użyteczności publicznej.

  

 Najważniejsze publikacje 

  

  1. E. Rauba, R. Miłaszewski, Analiza stężeń wybranych anionów w wodach ujmowanych do celów wodociągowych na terenie gminy Hajnówka, Gosp. Wod. 2019, nr 5, s. 13-17
  2. E. Rauba, Opłaty za usługi wodne w rolnictwie w świetle polskiego prawa i wymagań Unii Europejskiej, Rocz. Nauk. Ekon. Rol. - T. 105, z. 2 (2018), s. 137-146
  3. E. Rauba, The analysis of tariffs for collective sewage treatment services in the cities of the warmińsko-mazurskie voivodeship, Ekon. i Środ - 2018, nr 4, s. 154-166
  4. E. Rauba, Services of surface water ecosystems in relations to water usage for irrigation of agricultural land, Ekon. i Środ. - 2017, nr 4, s. 143-155
  5. E. Rauba, Kształtowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie na przykładzie gminy miejsko-wiejskiej Choroszcz, Stud. i Pr. U Szczec. - Nr 40-t.2 (2015), s. 289-298
  6.     
  

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Ewa Rauba

Tytuł naukowy

dr inż.

Stanowisko

Adiunkt

Katedra

Katedra Zarządzania Produkcją

Kontakt

Pokój

32 KS

Telefon

85 746 74 65

E-mail

e.rauba@pb.edu.pl