Strona archiwalna Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej  

dr Joanna Jakuszewicz

  

 Obszar zainteresowań naukowych

 

Analiza i klasyfikacja danych, Big Data, analiza produktywności, metoda Data Envelopment Analysis.

  

 Najważniejsze publikacje 

   

  1. J. Jakuszewicz, DEA model for assessment of institutional research productivity in Poland, “Journal of Engineering Management and Competitiveness”, Vol. 3, nr 2 (2013).
  2. J. Nazarko, J. Urban, Sensitivity of DEA models to measurement errors, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AI. Informatica, Vol.7 (2007).
  3. J. Nazarko, J. Urban, M. Dobrzyński, U. Ryciuk, M. Jarocka, K. A. Kuźmicz, Polish Interviews in: Enhancing Accessibility of Rail Baltica Influence Area: Standpoints of Public Sector, Lappeenranta University of Technology, 2011.      

   

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Joanna Jakuszewicz

Tytuł naukowy

dr

Stanowisko

Adiunkt

Katedra

Międzynarodowa Katedra Logistyki i Inżynierii Usług

Kontakt

Pokój

117 KB

Telefon

85 746 98 98

E-mail

j.jakuszewicz@pb.edu.pl