Strona archiwalna Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej  

dr Joanna Samul

 

 Obszar zainteresowań naukowych

 

Zarządzanie kapitałem ludzkim; badanie relacji kapitał ludzki – wyniki organizacyjne;  metodologia zarządzania zasobami ludzkimi;  kapitał ludzki na rynku pracy.

  

 Najważniejsze publikacje 

  

 1. Samul J., Stan badań nad metodami naukowymi w zarządzaniu zasobami ludzkimi -systematyczny przegląd literatury, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2017, nr 2, s. 51-62
 2. Samul J., Różnorodność metod mieszanych w badaniach zarządzania zasobami ludzkimi, Problemy różnorodności w zarządzaniu, pod red. Małgorzaty Striker, Łódź, Wydaw. SIZ, 2017, s. 249-264
 3. Matwiejczuk W., Samul J., Teamwork measures and organizational performance: some empirical observations, 21th International Scientific Conference: Economics and Management 2016, Proceeding of Selected Papers, Brno University of Technology 2016, s. 57-61
 4. Samul J., Human capital andorganizationalperformance: Themediating role ofleadership, International Journal of Economics, Finance and Business Management Studies, FLE Learning Ltd., Oxford (GB), 2016, s. 79-89
 5. Samul J., Metody badawcze stosowane w obszarze ZZL: możliwości i ograniczenia, Problemy Zarządzania, Vol. 14, nr 3-t.1 (2016), s. 155-166
 6. Samul J., Zasoby ludzkie jako składnik zintegrowanych narzędzi zarządzania wynikami organizacji, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi , 2016, nr 1, s. 106-115
 7. Samul J., Poszukiwanie implikacjiwyceny kapitałuludzkiego - teoria apraktyka, Marketing i Rynek, 2016, nr 3, 816-824
 8. Skawińska E., Matwiejczuk W., Samul J. i in., Konkurencyjność w XXI wieku, PWE, Warszawa 2015
 9. Asderaki F., Samul J., The acquisition of knowledge in public organizations: the perspective of employees, International Journal of Contemporary Management, 2015, 14(2), s. 23-32
 10. Samul J., Pomiar zarządzaniakapitałem ludzkim zwykorzystaniem HRScorecard – studiumprzypadku, Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi, B. Urbaniak (ed.), Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 2011, s. 61-77
 11.                     

        

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Joanna Samul

Tytuł naukowy

dr

Stanowisko

Adiunkt

Katedra

Katedra Zarządzania, Ekonomii i Finansów

Kontakt

Pokój

9 KF

Telefon

85 746 98 74

E-mail

j.samul@pb.edu.pl