Archiwalny serwis www - może zawierać elementy, które nie są dostępne dla szerokiego grona odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.
 

prof. dr hab. inż. Joanna Ejdys

Kierownik Międzynarodowej Katedry Logistyki i Inżynierii Usług 

    

 Obszar zainteresowań naukowych

 

Zaufanie do technologii, zarządzanie jakością, społeczna odpowiedzialność biznesu, foresight.

  

 Najważniejsze publikacje 

  

 1. Ejdys J., Zaufanie do technologii w e-administracji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2018 (ISBN 978-83-65596-68-0, eISBN 978-83-65596-69-7), s. 250.
 2. Ejdys J., Building technology trust in ICT application at a University, „International Journal of Emerging Market” 2018, 13(5), s. 980-997.  
 3. Ejdys J., Halicka K., Sustainable adaptation of new technology – the case of humanoids used for the care of older adults, „Sustainability” 2018,  nr 10(10), 3770, .
 4. Ejdys J., Determinanty zaufania do technologii, „Przegląd Organizacji” 2017, nr 12, s. 20-27.
 5. Ejdys, J., New Silk Road – a Weak or a Strong Signal?, „Procedia Engineering” 2017, nr 182, s. 182-188.
 6. Ejdys J., Prospective Quality Attributes of Nursing Home Care Services, 9th International Scientific Conference „Business and Management 2016” May 12–13, 2016, Vilnius, Lithuania, (eISSN 2029-929X, eISBN 978-609-457-921-9)
 7. Ejdys J., Foresight application for future oriented supply chain and logistics management, Conference Proceeding 21st International Scientific Conference on Smart and Efficient Economy – Preparation for the Future Innovative Economy Location, Brno University of Technology, Brno, Czech Republic, 19-20, May 2016, s. 523-532 (ISBN 978-80-214-5413-2)
 8. Ejdys J., Matuszak-Flejszman A., Szymanski M., Ustinovicius L., Shevchenko G., Lulewicz-Sas A., Crucial factors for improving the ISO14001 Environmental Management System, „Journal of   Business Economics and Management” 2016, nr 17(1), s. 52-73.
 9. Ejdys J., Entrepreneurial  Orientation vs. Innovativeness of SMEs  of Podlaskie Voivodship, „Journal of Engineering, Project, and Production Management” 2016, nr 6(1), s. 13-24.
 10. Ejdys J., Marketing orientation vs. innovativeness of SMEs of the Podlaskie province, „Business: Theory and Practice” 2015, nr 16(4), s. 353-361.
 11. Ejdys J., Strategic orientation of small and medium size enterprises, „Economics and Management” 2014,  nr 19 (4), s. 346-358.             
 12.        
 13.               
    

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Joanna Ejdys

Tytuł naukowy

prof. dr hab. inż.

Stanowisko

Profesor

Katedra

Międzynarodowa Katedra Logistyki i Inżynierii Usług

Kontakt

Pokój

17 KB

Telefon

85 746 98 75

E-mail

j.ejdys@pb.edu.pl

WWW

http://www.joannaejdys.pl