Strona archiwalna Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej  

dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. PB

  

 Obszar zainteresowań naukowych

 

Innowacyjność przedsiębiorstw, turystyka zrównoważona, NGO.

   

 Najważniejsze publikacje 

   

 1. Szymańska E., 2013, Procesy innowacyjne przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie organizacji imprez turystycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok, s.259.
 2. Borkowska-Niszczota M., Dobrzański G., Kiryluk H., Szymańska E., 2014, Turystyka w województwie podlaskim w świetle zasad zrównoważonego rozwoju, Agencja Wydawnicza EkoPress, Białystok, 299 s.
 3. Szymańska E., 2015, Construction of the Model of Health Tourism Innovativeness, „Procedia - Social and Behavioral Sciences”, 213 (2015), s. 1008-1014, DOI: 10.1016/j.sbspro.2015.11.518.
 4. Szymańska E., 2016, The internal factors which affect the innovativeness of tourist enterprises, “Business and Management”, Vol. 8, Issue 4, s. 28-38, open-access article DOI: 10.1515/emj-2016-0030.
 5. Szymańska E., 2016, on-line 2017, Consumer participation in the health tourism innovation proces, ”Economics and Management”, Vol. 8, Issue. 4, s. 28-38, DOI: 10.1515/emj-2016-0030.
 6. Szymańska E., 2017, Problems of Human Resource Management in Regional Nongovernmental Organisations, „Eurasian Studies in Business and Economics”, Proceedings of the 17th Eurasia Business and Economics Society Conference, s. 885-898..
 7. Szymańska E., Dziedzic E., Panasiuk A.M., Panfiluk E., Rutkowski A.,2017, Innowacje w turystyce zdrowotnej, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa, 257 s.
 8. Panfiluk E., Panasiuk A., Szymańska E., 2017, Identyfication of the Flow of Innovations in Tourism Related to the Aestetic Medicine, „International Journal of Management and Economics”, Vo. 53, Issue 3, July-September 2017, p. 107-119.
 9. Panfiluk E., Szymańska E., 2017, The measurement of the Innovativeness of Helath Tourism Services Using Adequacy Matrix, „Entrepreneurship And Sustainability Issues” ISSN 2345-0282 (online) http://jssidoi.org/jesi/ 2017 Volume 4 Number 4 (June) http://doi.org/10.9770/jesi.2017.4.4(1). 
 10. E. Szymańska, 2018, The influence of the Environment on the Tourism Enterprises Innovativeness, „International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning”, Vol. 8, No. 2, June 2018, doi: 10.17706/ijeeee.2018.8.2.122-129 , p. 122-129.
 11.                          
 

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Elżbieta Szymańska, prof. PB

Tytuł naukowy

dr hab.

Stanowisko

Profesor uczelni

Katedra

Katedra Marketingu i Turystyki

Kontakt

Pokój

36 KS

Telefon

85 746 98 46

E-mail

e.szymanska@pb.edu.pl