Strona archiwalna Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej  

dr Justyna Kozłowska

   

 Obszar zainteresowań naukowych

 

Integracja produktowo-usługowa, serwicyzacja przemysłu, zarządzanie i inżynieria usług, zastosowanie metod matematycznych i statystycznych w analizie działalności przedsiębiorstw i procesach podejmowania decyzji,  modelowanie systemów transportowych,  optymalizacja w problemach transportowych,  analiza produktywności przedsiębiorstw.

  

 Najważniejsze publikacje 

                   

 1. Kozłowska J., The relationship between efficiency and the service offer in machinery manufacturing companies - correspondence analysis results, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie,  vol. 76 (2018), s. 125-133, doi: 10.21008/j.0239-9415.2018.076.09
 2. Cichowicz E., Rollnik-Sadowska E., Kozłowska J., The assessment of technical efficiency in public employment services, Myśl ekonomiczna i polityczna, Vol. 3 nr 62 (2018), s. 112-132, doi: 10.26399/meip.3(62).2018
 3. Kozłowska J., Servitization of manufacturing companies--a proposition of factors for STEEPVL analysis, 23rd International Scientific Conference on Economic and Social Development: ESD’2017: Book of Proceedings, 2017, s. 619-628.
 4. Kozłowska J., Rozwój koncepcji integracji produktowo-usługowej (product-service systems), Modern Management Reviev, Vol. 24, nr 1 (2017), s.69-81, doi: 10.7862/rz.2017.mmr.6
 5. Kozłowska J., Services in Machinery Manufacturing Sector in Poland, Procedia Engineering, Vol. 182 (2017), s. 350-358, doi: 10.1016/j.proeng.2017.03.110
 6. Glińska E., Gudanowska A., Jarocka M., Kononiuk A., Rollnik-Sadowska E., Samul J., Kozłowska J., Przyczyny zróżnicowania powiatowych rynków pracy województwa podlaskiego,  monografia, ed. K. Dębkowska, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok 2017.
 7. Kozłowska J., Technical efficiency of polish companies operating in the machinery manufacturing sector, Research in Logistics and Production, Vol. 6, nr 5 (2016), s. 443-453,  doi: 10.21008/j.2083-4950.2016.6.5.6
 8. Kozłowska J., Designing services - Overview of basic methods, Journal of System and Management Sciences, Vol. 6, nr 1 (2016), s. 26-38
 9. Kozłowska J., The Concept of Products and Services Integration – Analysis of Scientific Publications, Business, Management and Education, Vol. 14, nr 1 (2016), s. 89-102, doi: 10.3846/bme.2016.311
 10. Kozłowska J., Product-Service Systems in a manufacturing company strategy - a review paper, Ekonomia i Zarządzanie, Vol. 7, nr 2 (2015), s. 48-56, doi: 10.12846/j.em.2015.02.06 
 11.   
    

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Justyna Kozłowska

Tytuł naukowy

dr

Stanowisko

Adiunkt

Katedra

Międzynarodowa Katedra Logistyki i Inżynierii Usług

Kontakt

Pokój

110 KS

Telefon

85 746 74 76

E-mail

j.kozlowska@pb.edu.pl