Strona archiwalna Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej  

dr Andrzej Magruk

  

 Obszar zainteresowań naukowych

  

1. Systemowe zarządzanie niepewnością w kontekście future studies.
2. Metodologia badawcza foresightu technologicznego.
3. Metodologiczne aspekty zarządzania niepewnością.
4. Analiza wybranych obszarów Przemysłu 4.0.
5. Zarządzanie nowoczesnymi technologiami, w szczególności w zakresie Internetu przedmiotów.
6. Analiza zdarzeń bezprecedensowych.

  

 Najważniejsze publikacje 

  

 1. Magruk, A. (2011). Innovative classification of technology foresight methods. Technological and Economic Development of Economy, (4), 700-715.
 2. Magruk, A. (2016). Uncertainty in the sphere of the industry 4.0–potential areas to research. Business, Management and Education, 14(2), 275-291.
 3. Magruk, A. (2015). The most important aspects of uncertainty in the Internet of Things field–context of smart buildings. Procedia Engineering, 122, 220-227.
 4. Magruk, A. (2017). Concept of uncertainty in relation to the foresight research. Engineering Management in Production and Services, 9(1), 46-55.
 5. Magruk, A. (2018). Weak signals in logistics in the context of the uncertainty phenomenon. LogForum, 14.
 6. Magruk, A. (2017). Minimalizacja niepewności w systemie Przemysłu 4.0 poprzez antycypację zdarzeń bezprecedensowych. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska.
 7. Magruk, A. (2017). Identification a priori of wild cards in the context of uncertain events in the modern logistics. Research in Logistics & Production, 7.
 8. Magruk, A. (2017). Phenomenon of uncertainty in the process of holistic anticipation of non-deterministic reality. Procedia Engineering, 182, 434-442.
 9. Magruk, A. (2016). Analiza niepewności w złożonych, dynamicznych systemach-przypadek Internetu Rzeczy. Przegląd Organizacji, (1), 53-59.
 10. Kononiuk, A., & Magruk, A. (2015). Wild cards in Polish foresight practice. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 213, 951-956.
 11. Magruk, Andrzej. "The process of selection of the main research methods in foresight from different perspectives." Business, Management and Education 13.2 (2015): 234-248.
              
 12.    
 

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Andrzej Magruk

Tytuł naukowy

dr

Stanowisko

Adiunkt

Katedra

Międzynarodowa Katedra Logistyki i Inżynierii Usług

Kontakt

Pokój

106 KB

Telefon

85 746 98 93

E-mail

a.magruk@pb.edu.pl