Strona archiwalna Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej  

mgr inż. Justyna Winkowska

  

 Obszar zainteresowań naukowych

 

Foresight, Smart City, prognozowanie.

  

 Najważniejsze publikacje 

                  

  1. Halicka K., Godlewska J., Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD, Ekonomia i Zarządzanie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok T.5, nr 1 (2013), s. 19-29; [ISSN: 2080-9646].
  2. Ejdys J., Halicka K., Godlewska J.; Prognozowanie cen energii elektrycznej na giełdzie energii, Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, Politechnika Śląska, z.77 (2015), s. 53-61 [ISSN: 1641-3466].
  3. Winkowski C., Winkowska J.: Proces kontroli jakości opakowań w przemyśle poligraficznym, [w:] R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole, Tom II. (2018), s. 359-369
  4. Winkowski C., Winkowska J.: Przegląd metod i narzędzi jakości wykorzystywanychw przedsiębiorstwie produkcyjnym, [w:] R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole, Tom II. (2018), s. 370-381
  5. Justyna Winkowska, Danuta Szpilko, Sonja Pejić, Smart city concept in the light of the literature review, Engineering Management in Production and services 11 (2) 2019, pp. 70-86
  6.  
         

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Justyna Winkowska

Tytuł naukowy

mgr inż.

Stanowisko

Asystent

Katedra

Międzynarodowa Katedra Logistyki i Inżynierii Usług

Kontakt

Pokój

109 KS

Telefon

85 746 74 77

E-mail

j.winkowska@pb.edu.pl