Archiwalny serwis www - może zawierać elementy, które nie są dostępne dla szerokiego grona odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.
 

mgr Yauheniya Barkun

   

 Obszar zainteresowań naukowych

 

Territorial marketing, talent management, migration, place branding.

  

 Najważniejsze publikacje 

   

  1. Barkun Yauheniya, Glińska Ewa, Dębkowska Katarzyna: Differentiation of regional attractiveness for gaining talents in the context of place branding theory, Place Branding and Public Diplomacy, 2021, vol. 17, nr 1, s.78-92. DOI:10.1057/s41254-020-00183-2
  2. Glińska Ewa, Matwiejczyk Anna, Barkun Yauheniya: Tourism as an Aspect of City Branding in Functional Urban Areas, WSEAS Transactions on Business and Economics, 2021, vol. 18, s.301-312, Numer artykułu:31. DOI:10.37394/23207.2021.18.31
  3. Barkun Yauheniya, Rollnik-Sadowska Ewa, Glińska Ewa: The concept of ‘talent’ in the labor management perspective - the bibliometric analysis of literature, International Journal of Industrial Engineering and Management, 2020, vol. 11, nr 2, s.104-115. DOI:10.24867/IJIEM-2020-2-257
  4. Kiryluk Halina, Glińska Ewa, Barkun Yauheniya: Benefits and barriers to cooperation in the process of building a place’s brand: perspective of tourist region stakeholders in Poland, Oeconomia Copernicana, 2020, vol. 11, nr 2, s.289-307. DOI:10.24136/oc.2020.012
  5. Matwiejczyk Anna, Glińska Ewa, Barkun Yauheniya: Marketing and branding-oriented goals for the development of Functional Urban Areas: evidence from Poland, Engineering Management in Production and Services, 2020, vol. 12, nr 3, s.57-73. DOI:10.2478/emj-2020-0019
  6. Beata Zatwarnicka-Madura, Dariusz Siemieniako, Ewa Glińska, and Yauheniya Sazonenka. Strategic and Operational Levels of CSR Marketing Communication for Sustainable Orientation of a Company: A Case Study from Bangladesh. Sustainability 2019, 11(2), 555.
  7. Y. Sazonenka, Y. I. Towhid, D. Siemieniako, “One-page strategic plan: the case of Aarong company from Bangladesh”, EMPAS 10 (2) 2018, DOI: 10.2478/emj-2018-0011
  8. Y. Sazonenka, E. Rollnik-Sadowska, „Young People in the EU - National and Regional Dimensions”, Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2018, t. 19, z. 3, cz. 1, pp. 201-215        
  9.      
  10.  

 

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Yauheniya Barkun

Tytuł naukowy

mgr

Stanowisko

Asystent

Katedra

Katedra Marketingu i Turystyki

Kontakt

Pokój

104a KS

Telefon

85 746 98 51

E-mail

y.barkun@pb.edu.pl