Archiwalny serwis www - może zawierać elementy, które nie są dostępne dla szerokiego grona odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.
 

dr hab. inż. Ewa Chodakowska, prof. PB

  

 Obszar zainteresowań naukowych

 

Wielowymiarowa analiza danych, zbiory rozmyte i przybliżone, Data Envelopment Analysis, ocena technologii.

  

 Najważniejsze publikacje 

   

 1. E. Chodakowska (2020) A Hybrid Approach in Future-Oriented Technology Assessment, w: Arai K., Bhatia R., Kapoor S. (red.) Proceedings of the Future Technologies Conference (FTC) 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing 1069, Springer: 512-525, [ISBN: 978-3-030-32519-0 eBook: 978-3-030-32520-6], https://doi.org/10.1007/978-3-030-32520-6_38
 2. E. Chodakowska (2019), Hybrydowy model priorytetyzacji technologii, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok, [ISBN: 978-83-65596-90-1 eBook: 978-83-65596-91-8], https://doi.org/10.24427/978-83-65596-91-8
 3. E. Chodakowska (2018), Rough and fuzzy DEA in the process of prospective technology analysis, w: A. Emrouznejad, E. Thanassoulis (red.), Data Envelopment Analysis and Performance Measurement: Recent Developments: Proceedings of the DEA40: International Conference of Data Envelopment Analysis, Aston Business School, UK: 133–142, [ISBN: 978 1 85449 438 2], https://www.researchgate.net/publication/328853250_Data_Envelopment_Analysis_and_Performance_Measurement_Recent_Developments
 4. E. Chodakowska, J. Nazarko (2017), Environmental DEA method for assessing productivity of European countries, „Technological and Economic Development of Economy” 23(4): 589–607, [ISSN: 2029-4913 eISSN: 2029-4921], http://dx.doi.org/10.3846/20294913.2016.1272069
 5. J. Nazarko, E. Chodakowska (2017), Labour efficiency in construction industry in Europe based on frontier methods: Data envelopment Analysis and Stochastic Frontier Analysis, „Journal of Civil Engineering and Management” 23(6): 787–795, [ISSN: 1392-3730 eISSN: 1822-3605], http://dx.doi.org/10.3846/13923730.2017.1321577
 6. E. Chodakowska, J. Nazarko (2017), Network DEA Models for Evaluating Couriers and Messengers, „Procedia Engineering” 182: 106–111, [ISSN 1877-7058], https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.03.130
 7. J. Nazarko, E. Chodakowska (2015), Measuring Productivity of Construction Industry in Europe with Data Envelopment Analysis, „Procedia Engineering” 122: 204–212, [ ISSN 1877-7058], https://doi.org/10.1016/j.proeng.2015.10.026
 8. E. Chodakowska, J. Nazarko (2016), The models evaluating courier and messenger companies in Poland, „Economics and Management” 8(4): 50–58, https://doi.org/10.1515/emj-2016-0032
 9. E. Chodakowska, J. Nazarko (2016), The models evaluating courier and messenger companies in Poland, „Economics and Management” 8(4): 50–58, https://doi.org/10.1515/emj-2016-0032
 10. E. Chodakowska (2015), An Example of Network DEA – Assessment of Operating Efficiency of Universities, „Quantitative Methods in Economics” („Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych”) 16(1): 75–84, [ISSN 2082-792X], http://qme.sggw.pl/pdf/MIBE_T16_z1.pdf     
 11.  

   

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Ewa Chodakowska, prof. PB

Tytuł naukowy

dr hab. inż.

Stanowisko

Profesor uczelni

Katedra

Międzynarodowa Katedra Logistyki i Inżynierii Usług

Kontakt

Pokój

12 KB

Telefon

85 746 98 96

E-mail

e.chodakowska@pb.edu.pl