Strona archiwalna Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej  

dr Justyna Grześ-Bukłaho

 

 Obszar zainteresowań naukowych 

  

Konkurencyjność przedsiębiorstw; kapitał relacyjny; działania w zakresie elastyczności podmiotów;  branża budowlana, w szczególności deweloperska.

  

 Najważniejsze publikacje 

  

 1. Grześ-Bukłaho J., The role of stakeholders in the process of building a competitive advantage with the example of development companies, Institute of Economic Research Working Papers, No 152/2017.
 2. Matwiejczuk W., Grześ-Bukłaho J., Kapitał relacyjny w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa deweloperskiego, „Organizacja i Kierowanie” 2017, nr 2, s. 185-198.
 3. Grześ-Bukłaho J., Main factors for the forming of reputation in the process of building a competitive advantage of development enterprises – the results of empirical research, „Modern Management Review”, 2016, no. 23(4/2016).
 4. Grześ-Bukłaho J., Kształtowanie reputacji w procesie budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw deweloperskich – podstawy teoretyczne i wyniki badań empirycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2015, s. 287.
 5. Grześ-Bukłaho J., Źródła uzyskiwania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw deweloperskich [w:] Zarządzanie w procesie rozwoju gospodarczego - kwestie ekonomiczne, finansowe i środowiskowe, Czyż M., Dyduch J. (red.), Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków 2015, s. 31-42.
 6. Grześ-Bukłaho J., Uwarunkowania działalności przedsiębiorstw deweloperskich na rynku nieruchomości mieszkaniowych [w:] Środowiskowe i finansowe uwarunkowania funkcjono-wania podmiotów gospodarczych, Czyż M., Dyduch J. (red.), Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków 2014, s. 93-103.
 7. Grześ-Bukłaho J., Źródła pozyskiwania przez klientów informacji o ofercie przedsiębiorstw deweloperskich, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, Uniwersytet Szczeciński, 2014, nr 36, t.1, s. 227-239.
 8. Grześ-Bukłaho J., Analiza zmian w zakresie atrakcyjności nieruchomości mieszkaniowych na rynku pierwotnym Białegostoku, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias” 2014, nr 8, s. 87-98.
 9. Grześ-Bukłaho J., Determinanty reputacji przedsiębiorstwa deweloperskiego – studium przypadku [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka 2014, Łebkowski P. (red.), Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków 2014, s. 633-643.
 10. Grześ-Bukłaho J., Źródła i determinanty reputacji przedsiębiorstw deweloperskich, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2014, t.15, z.6, cz.1, s. 377-387.
 11. Grześ-Bukłaho J., Zarządzanie procesem realizacji budownictwa deweloperskiego [w:] Problemy zarządzania przedsiębiorstwem w wybranych sektorach gospodarki, Iwaszczuk N. (red.), Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków 2013, s. 119-129.
 12. Grześ-Bukłaho J., Matwiejczuk W., Relations management of the selected entities from the developer enterprises’ environment [w:] Aspects of production : Engineering and management, Łebkowski P. (red.), Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków 2011, s. 63-78.
 13.  

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Justyna Grześ-Bukłaho

Tytuł naukowy

dr

Stanowisko

Adiunkt

Katedra

Katedra Zarządzania, Ekonomii i Finansów

Kontakt

Pokój

9 KF

Telefon

85 746 98 74

E-mail

j.grzes@pb.edu.pl