Strona archiwalna Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej  

prof. dr hab. inż. Leonas Ustinovicius

  

 Obszar zainteresowań naukowych

 

Organizacja i zarządzanie w przemyśle, analiza wielokryterialna w podejmowaniu decyzji, informatyczne systemy zarządzania.

  

 Najważniejsze publikacje 

   

  1. Marius Reizgevičius, Leonas Ustinovičius, Diana Cibulskiene, Vladislavas Kutut, Lukasz Nazarko, Promoting Sustainability through Investment in Building Information Modeling (BIM) Technologies, Sustainability ISSN 2071-1050, Vol. 10, nr 3 (2018), 22s
  2. Wojciech Kalisz, Jerzy Rusin, Andrzej Tomana, Leonas Ustinovičius, Metodyka BIM w zarządzaniu przedsięwzięciem budowlanym, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Białystok 2017, S. 764-771
  3. Leonas Ustinovičius, Aurelija Peckiene, Andrzej Tomana, Wojciech Kalisz, Jerzy Rusin, Planowanie zabudowy działki obiektów przemysłowych z wykorzystaniem technologii BIM, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, T. 1, Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją 2017, S. 874-882
  4. Leonas Ustinovichius*, Jerzy Lewczuk, Artur Czech, ethodological Approach Justifying the Concept of Cross-Border and Trans Boundary Cooperation with Other Countries and Regions, Procedia Engineering ISSN 1877-7058, Vol. 208 (2017), s. 183-189
  5. Leonas Ustinovichius, Andželika Komarovska, Robert Komarovski, Methods of Determining the Region’s Investment Strategy, Procedia Engineering ISSN 1877-7058, Vol. 182 (2017), s. 732-738
  6.    
    

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Leonas Ustinovicius

Tytuł naukowy

prof. dr hab. inż.

Stanowisko

Profesor

Katedra

Międzynarodowa Katedra Logistyki i Inżynierii Usług

Kontakt

Pokój

121 KB

Telefon

85 746 98 80

E-mail

l.uscinowicz@pb.edu.pl