Strona archiwalna Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej  

dr inż. Krzysztof Łukaszewicz

 

 Obszar zainteresowań naukowych

 

Systemy CAD/CAM/CAE, prototypowanie wirtualne, trwałość zmęczeniowa elementów konstrukcyjnych.

  

 Najważniejsze publikacje 

  

  1. Łukaszewicz K., Testing virtual prototype of a new product in two simulation environments, Management and Production Engineering Review, Vol. 10, nr 3, 2019, s. 124-135.
  2. Jaroszewicz J., Łukaszewicz K., Antonyuk V., Design of the Vibrostabilisation Stand for Reducing Residual Stresses in Discs Used in the Construction of Multi-Plate Clutches and Brakes, Acta Mechanica et Automatica, Vol. 13, nr 1, 2019, s. 37-44.
  3. Łukaszewicz K., Nechoćko N., Dynamic simulation of a virtual prototype of a one-track vehicle in motion on uneven ground conditions, Vol. 254, 2019, 12 s.
  4. Jaroszewicz J., Łukaszewicz K., Analysis of natural frequency of flexural vibrations of a single-span beam with the consideration of Timoshenko effect, Technical Science, nr 3, 2018, 19 s.
  5. Łukaszewicz K., Use of CAD Software in the Process of Virtual Prototyping of Machinery, Procedia Engineering, Vol. 182, 2017, s. 425-433
  6. Łukaszewicz K., Fatigue life of construction elements in a complex stress state, Advances in Mechanical Engineering, Vol. 6, 2014, 8 s.
  7. Laboratorium podstaw konstrukcji maszyn (red. J. Nachimowicz): Skrypt, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2012, 139 s. 
  8. Łukaszewicz, W. Osipiuk: Prognozowanie trwałości zmęczeniowej elementów z karbami, Acta Mech. Autom. Vol.5, nr 1, 2011, s. 53-58.
  9. Łukaszewicz K., Zastosowanie efektu stroboskopowego do badań zmęczenia materiałów, Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, T.15, nr 2, 2010, s. 137-143.
  10.                    
        

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Krzysztof Łukaszewicz

Tytuł naukowy

dr inż.

Stanowisko

Adiunkt

Katedra

Katedra Zarządzania Produkcją

Kontakt

Pokój

112 KS

Telefon

85 746 98 39

E-mail

k.lukaszewicz@pb.edu.pl