Strona archiwalna Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej  

dr inż. Olga Orynycz

  

 Obszar zainteresowań naukowych

 

Inżynieria produkcji, inżynieria wytwarzania biopaliw, zarządzanie nowoczesnymi technologiami, energia ze źródeł odnawialnych, zarządzanie systemowe.

  

 Najważniejsze publikacje 

            

  1. Kosowski, K.; Tucki, K.; Piwowarski, M.; Stępień, R.; Orynycz, O.; Włodarski, W.; Bączyk, A. Thermodynamic Cycle Concepts for High-Efficiency Power Plans. Part A: Public Power Plants 60+. Sustinability 2019, 11, 554.
  2. Orynycz, O.; Wasiak, A. Computer modelling of the effect of embodied energy on energetic effectiveness of biodiesel production, 2019.
  3. Zdanowska P., Florczak I., Sloma J., Tucki K., Orynycz O., Wasiak A., Świc A. An evaluation of the quality and microstructure of biodegradable composites as contribution towards better management of food industry wastes. Sustainability 2019, 11, 1-12.
  4. Orynycz, O.; Świć, A. The Effects of Material’s Transport on Various Steps of Production System on Energetic Efficiency of Biodiesel Production. Sustinability 2018, 10, 2736.
  5. Orynycz, O. The influence of tillage technology on energy efficiency of rapeseed plantation. Procedia Engineering, 2017, 182, 532-539.
  6. Orynycz, O.; Wasiak, A. The effect of external transport on energetic efficiency of biodiesel production. Journal of Ecological Engineering, 2017, 18, 57-62.
  7. Wasiak, A.; Orynycz, O. Energy Efficiency of a Biofuel Production System. Management and Production Engineering Review, 2017, 8, 60-68.
  8. Wasiak, A.; Orynycz, O. The effects of biomass transport between plantation and industrial facility on energy efficiency of biofuel production system. Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation: ICORES, Springer Proceedings in Energy, 2018, 233-240.
  9. Wasiak, A.; Orynycz, O. The effect of transportation choices on energetic effectivenes of rapeseed plantation. Farm Machinery and Processes Management in Sustainable Agriculture, 2017, 400-405."
  10.                          

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Olga Orynycz

Tytuł naukowy

dr inż.

Stanowisko

Adiunkt

Katedra

Katedra Zarządzania Produkcją

Kontakt

Pokój

37 KS

Telefon

85 746 98 47

E-mail

o.orynycz@pb.edu.pl