Strona archiwalna Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej  

dr inż. Wojciech Zalewski

  

 Obszar zainteresowań naukowych

 

Obszar zainteresowań naukowych koncentruje się na wykorzystaniu metod matematycznych, technologii informatycznych i narzędzi sztucznej inteligencji w procesach podejmowania decyzji oraz dodatkowo w estymacji stanów pracy sieci rozdzielczych. Szczególną uwagę poświęca się metodom optymalizacji. Działalność dydaktyczna obejmuje szerokie zagadnienia dotyczące zastosowania technologii informatycznych w procesach zarządzania oraz metod optymalizacji procesów decyzyjnych.

  

 Najważniejsze publikacje 

   

 1. Nazarko J., Zalewski W., The fuzzy regression approach to peak load estimation in power distribution systems, IEEE Transactions on Power Systems 14 (3), pp. 809-814.
 2. Zalewski W., Application of fuzzy inference to electric load clustering, 2006 IEEE Power India Conference, 11-12 April 2006, New Delhi, India,  pp. 19-24.
 3. Jurczuk A., Nazarko J., Zalewski W., ARIMA models in load modelling with clustering approach, 2005 IEEE Russia Power Tech, 27-30 June 2005, St. Petersburg, Russia pp. 1-6.
 4. Zalewski W., Analiza systemów informatycznych wspomagających zarządzanie produkcją w wybranych przedsiębiorstwach, Ekonomia i Zarządzanie 3 (4), ss. 181-192.
 5. Zalewski W., The evaluation of production line measurement process quality, Problemy Eksploatacji 3 (2014), ss. 151-163.
 6. Zalewski W., Zastosowanie metody TOPSIS do oceny kondycji finansowej spółek dystrybucyjnych energii elektrycznej, Ekonomia i Zarządzanie 4 (4), ss. 127-145.
 7. Nazarko J., Zalewski W., An evaluation of an accuracy of the fuzzy regression analysis in the electrical load estimation, FUZZ-IEEE'99. 1999 IEEE International Fuzzy Systems. Conference Proceedings (Cat. No. 99CH36315), pp. 732-737.
 8. Zalewski W. Combination of fuzzy regression analysis and the least squares regression method to modelling of electrical load, Proc. The 6th International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems PMAPS, 25 September 2000, Funchal, Portugal, pp. 25-28.
 9. Zalewska M., Zalewski W., Zastosowanie metody drzewa decyzyjnego w analizie problemów makroekonomicznych, Ekonomia i Zarządzanie 4 (4), ss. 58-69.
 10. Zalewski W., Wykorzystanie metody TOPSIS w procesie klasyfikacji dobowych obciążeń stacji transformatorowych, Ekonomia i Zarządzanie 5 (4), ss. 101-110. 
 11.    
     

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Wojciech Zalewski

Tytuł naukowy

dr inż.

Stanowisko

Adiunkt

Katedra

Międzynarodowa Katedra Logistyki i Inżynierii Usług

Kontakt

Pokój

117 KB

Telefon

85 746 98 98

E-mail

w.zalewski@pb.edu.pl