Strona archiwalna Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej  

dr inż. Anna Olszewska

  

 Obszar zainteresowań naukowych

 

Statystyczna analiza danych, zarządzanie jakością

  

 Najważniejsze publikacje 

  

 1. Tarka D, Olszewska A.M., Elementy statystyki. Opis statystyczny, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok, 2018.
 2. Olszewska A.M., Assessment of the use of application of quality management methods among the companies managers: case study of Podlasie region, “Przegląd Organizacji”,  2018, nr 4, s. 52-59.
 3. Olszewska A.M., Analysis of changes in perception of organizations quality maturity, The 8th International Conference of Engineering, Project and Production Management: EPPM 2017: Proceedings, Amman, September 19-22, 2017, Zaytoonah University of Jordan, Association of Engineering, Poject, and Production Management, 2018. s. 189-197.
 4. Dębkowska K., Godlewska J., Olszewska A.M.,, Tomaszuk A., Tomaszewska E.J., Potrzeby pracodawców w zakresie wsparcia w kształceniu ustawicznym w zawodach deficytowych w województwie podlaskim, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok, 2017. 
 5. Olszewska A.M., Research issues undertaken within quality management – the overview of selected literature,  Engineering Management in Production and Services, Vol. 9, nr 1 (2017), s. 74-83.
 6. Olszewska A. M., Zastosowanie analizy korespondencji do badania związku pomiędzy zarządzaniem jakością a innowacyjnością przedsiębiorstw, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, „Taksonomia”, Nr 385 (2015), s. 187-194.
 7. Olszewska A. M., Przydatność wybranych narzędzi i metod doskonalenia jakości w ocenie podlaskich przedsiębiorców, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej „Organizacja i Zarządzanie”, Z. 73 (2014), s. 459-470.
 8. Gudanowska A. E., Olszewska A. M., Wykorzystanie wybranych metod porządkowania obiektów do klasyfikacji województw pod kątem ich potencjału innowacyjnego, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, T. 15, nr 4 (2014), s. 91-100.
 9. Olszewska A. M., Wykorzystanie wybranych metod taksonomicznych do oceny potencjału innowacyjnego województw, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, „Taksonomia”, Nr 328 (2014), s. 16710.1
 10. Olszewska A. M., Zarządzanie jakością produkcji przy wykorzystaniu kart kontrolnych nowej generacji, [W:] Czech A., Szplita A. (red.) „Nauki o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, S. 387-398 .
 11.     
 

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Anna Olszewska

Tytuł naukowy

dr inż.

Stanowisko

Adiunkt

Katedra

Międzynarodowa Katedra Logistyki i Inżynierii Usług

Kontakt

Pokój

118 KB

Telefon

85 746 98 80

E-mail

a.olszewska@pb.edu.pl