Strona archiwalna Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej  

dr Beata Madras-Kobus

  

 Obszar zainteresowań naukowych

 

Zastosowanie metod ilościowych w naukach społeczno-ekonomicznych, rozwój regionalny, rynek pracy w Polsce.

  

 Najważniejsze publikacje 

   

  1. B. Madras-Kobus, J. Rogowski – Stopy bezrobocia wśród osób z różnym wykształceniem w województwach Polski – analiza wyników badania. [w:] Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 4, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016
  2. B. Madras-Kobus, J. Rogowski – Analiza wyników badania stóp bezrobocia wg. wykształcenia w województwie podlaskim. [w:] Optimum. Studia ekonomiczne Nr 6, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013
  3. B.  Madras-Kobus – Wpływ wymiany handlowej na rozwój gospodarczy – model miękki. [w:] J. Grabowiecki (red.) Wymiana handlowa województwa podlaskiego po akcesji do Unii Europejskiej., Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr w Białymstoku, Białystok 2012
  4. B. Madras-Kobus – Prognozowanie analogowe., suplement [w:] K. Barteczko, A.F. Bocian, Prognozowanie i symulacje procesów gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2010
  5. B. Madras-Kobus – Kapitał ludzki w krajach Unii Europejskiej. Analiza taksonomiczna. [w:] A.F. Bocian (red.) Podlasie regionem przyszłości, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009      
  6.   

   

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Beata Madras-Kobus

Tytuł naukowy

dr

Stanowisko

Adiunkt

Katedra

Międzynarodowa Katedra Logistyki i Inżynierii Usług

Kontakt

Pokój

118 KB

Telefon

85 746 98 80

E-mail

b.kobus@pb.edu.pl