Strona archiwalna Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej  

mgr inż. Patryk Zwierzyński

  

 Obszar zainteresowań naukowych

 

Praktyk i teoretyk z obszarów zarządzania, logistyki, inżynierii produkcji. Posiadam bogate doświadczenie w przedsiębiorstwach produkcyjnych w obszarach zaopatrzenia, logistyki oraz gospodarki magazynowej. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją - oddział podlaski. Moje zawodowe zainteresowania skupiają się na obszarach: inżynierii produkcji, lean manufacturing, agile manufacturing, logistyce i zarządzania procesami.

  

 Najważniejsze publikacje 

   

  1. Zwierzyński, P., 2019, Conversion of a serial line assembly into a cellular structure, 2019 IEEE Technology & Engineering Management Conference (TEMSCON).
  2. Zwierzyński P., Ahmad A., Seru production as an alternative to a traditional assembly line, Engineering Management in Production and Services, Volume 10, Issue 3, Białystok 2018, s. 62-69
  3. Zwierzyński P., Logistic Costs In Company, Research in Logistics & Production, Vol 8, No. 3, Poznań 2018, s. 229-236,
  4. Zwierzyński P., Program Symulacyjny jako narzędzie projektowania łańcuchów dostaw, V Warsztaty Naukowe dla doktorantów w dyscyplinie Inżynieria Produkcji, pod red. Pałęga M., Kwapisz M., Politechnika Częstochowska, Częstochowa, 2017, s. 148-155,
  5. Zwierzyński P., The determinants of consumer behaviours in the furniture market, Annals of marketing Management & Economics, Vol. 3, nr 1, Warszawa, 2017, s. 131-143,
  6. Zwierzyński P., Seru production jako japońska forma produkcji komórkowej, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji T. 1, pod red. Knosala R., Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole, 2018, s. 530-537.         

    

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Patryk Zwierzyński

Tytuł naukowy

mgr inż.

Stanowisko

Asystent

Katedra

Międzynarodowa Katedra Logistyki i Inżynierii Usług

Kontakt

Pokój

34 KS

Telefon

85 746 98 33

E-mail

p.zwierzynski@pb.edu.pl