Strona archiwalna Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej  

dr hab. inż. Zofia Kołoszko-Chomentowska, prof. PB

   

  

 Obszar zainteresowań naukowych

 

Ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych, rolnictwo ekologiczne, finansowanie rolnictwa, inwestycje w rolnictwie, zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich.

  


Najważniejsze publikacje 

 

 1. Kołoszko-Chomentowska Z. (2013): Przyrodnicze i organizacyjno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rodzinnych gospodarstw rolnych w województwie podlaskim. Monografie i Rozprawy Naukowe nr 41, IUNG-PIB Puławy.
 2. Kołoszko-Chomentowska Z., Wiater J., Żukovskis J. (2015): Environmental sustainability of family-owned agricultural holdings in the Podlaskie voivodeship. Journal of Ecological Engineering Vol. 16, iss. 4, p. 111-116.
 3. Kołoszko-Chomentowska Z. (2015): The economic consequences of supporting organic farms by public funds: case of Poland – Technological and Economic Development of Economy, Vol. 21, Issue 2, p. 332-350.
 4. Kołoszko-Chomentowska Z., Sieczko L. (2015): Organizacja i wyniki małych gospodarstw rolnych województwa podlaskiego. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, T. 102, z. 1, s. 115-122.
 5. Kołoszko-Chomentowska Z., Żukovskis J., Gargasas A. (2015): Ecological and economic sustainability of Polish and Lithuanian agricultural holdings specializing in animal production. Proceedings of the 7th International Scientific Conference: Rural Development 2015: towards the transfer of knowledge, innovation and social progress. Aleksadras Stulginskis University Kaunas, November 19-20, 2015.
 6. Kołoszko-Chomentowska Z. (2016): Specialization and sustainable development of agricultural holdings. Journal of Agribusiness and Rural Development 1(39), s. 87-93.
 7. Kołoszko-Chomentowska Z., Wojsznis B. (2016): Organization and results of agricultural holdings realizing investments subsidized with public funds. Journal of Agribusiness and Rural Development 1(39), s. 95-102.
 8. Kołoszko-Chomentowska Z. (2016): Efektywność wykorzystania środków trwałych w gospodarstwach rolnych. Roczniki Naukowe SERiA, T. XVIII, z. 3, s. 178-183.
 9. Kołoszko-Chomentowska Z. Wojsznis B. (2016): Selected effects of financing agriculture from a regional perspective. Financial Internet Quarterly „e-Finanse” 2016, Vol. 12, no.4, p. 105-110.
 10. Kołoszko-Chomentowska Z., Sieczko L. (2016): Effectiveness of fixed assets in agriculture of selected new member states in European Union. Proceedings of 15th International Scientific Conference: Engineering for Rural Development, Jelgava (Latvia), 25-27 May 2016, s. 708-713.
 11. Kołoszko-Chomentowska Z. (2017): Zrównoważenie ekonomiczno-środowiskowe gospodarstw rolnych bez produkcji zwierzęcej. Roczniki Naukowe SERiA, T.XIX, z. 4, s. 124-129.
 12. Kołoszko-Chomentowska Z., Sieczko L. (2017): Investment in agriculture – case of Poland. Proceedings of 16th International Scientific Conference: Engineering for Rural Development, Latvia University of Agriculture Jelgava (Latvia), 24-26 May 2017, s. 1509-1514.
 13. Kołoszko-Chomentowska Z.: (2018): Influence of the Common Agricultural Policy on the development of family agricultural farms in the Podlaskie Province. Economic and Regional Studies Vol. 11, no.1, p. 51-68.   
 14.             
 15.  
                 

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Zofia Kołoszko-Chomentowska, prof. PB

Tytuł naukowy

dr hab. inż.

Stanowisko

Profesor uczelni

Katedra

Katedra Zarządzania, Ekonomii i Finansów

Kontakt

Pokój

102 KF

Telefon

85 746 98 18

E-mail

z.koloszko@pb.edu.pl