Strona archiwalna Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej  

dr Marcin Szczepański

  

 Obszar zainteresowań naukowych

 

Konflikt społeczny i negocjacje w okresie zmiany systemowej, teoria i praktyka konfliktu i negocjacji.

   

 Najważniejsze publikacje 

   

  1. Konflikt przemysłowy w Polskich Kolejach Państwowych w latach 1989-2005. Podłoże, przebieg, znaczenie polityczne . Wydaw. Adam Marszałek 2014 r.
  2. Problems with the delimitation of martime areas in Pomeranian Bay from the end of the Second World War to 1995  [w:] Geopolitical and Economic Research on Central and Eastern Europe Vol.1 (2001)
  3. Zadania i role członków zespołu negocjacyjnego [w:] Zarządzanie : teraźniejszość i przyszłość. Rozprawy Naukowe / Politechnika Białostocka Nr 113
  4. Metody rozwiązywania sporów : [rozdz.] Slavânskie strany v usloviâh sistemnoj transformacii i evropejskoj integracii : sbornik naučnyh trudov kafedr social’no-gumanitarnyh nauk. Vyp.2 Brestskij gosudarstvennyj tehničeskij universitet  Brest 2005
  5. Strategie zachowania w sytuacji konfliktu : [rozdz.] Kulturowe i ekonomiczne aspekty procesów transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Rozprawy Naukowe / Politechnika Białostocka nr 126
  6. Propedeutyka konfliktu. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie. Z.10
  7. Analiza głównych aspektów reformy polskich kolei w kontekście organizacyjno-prawnym w latach 1989–2004. Społeczeństwo i Polityka Nr 4 (2018)
  8. Konflikt i negocjacje w sferze publicznej. Ekonomia i Prawo  T. 12, nr 1 (2013).
  9. Analiza uwarunkowań negocjacji w perspektywie teorii gier. Przedsiębiorczość i Zarządzanie T.17, z. 4-cz.3 (2016)
  10. Dylemat więźnia w konflikcie i negocjacjach.  Społeczeństwo i Polityka Nr 4 (2017).        

     

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Marcin Szczepański

Tytuł naukowy

dr

Stanowisko

Asystent

Katedra

Katedra Marketingu i Turystyki

Kontakt

Pokój

117 KS

Telefon

85 746 98 58

E-mail

m.szczepanski@pb.edu.pl