Strona archiwalna Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej  

dr hab. Elżbieta Skąpska

 

 Obszar zainteresowań naukowych

 

Ekonomika usług, ekonomia menedżerska, zarządzanie relacjami w usługach.

  

 Najważniejsze publikacje 

  

 1. E. Skąpska, Racjonalność gospodarowania. Perspektywa usług, CeDeWu, Warszawa 2019, 252 s.
 2. E. Skąpska, Preferencje pracodawców. Społeczny aspekt gospodarowania, w: Społeczna gospodarka rynkowa a europejskie wartości, red. E. Mączyńska, P. Pysz, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Fundacja Konrada Adenauera w Berlinie, Oddział w Polsce, Warszawa 2019, s. 277-288.
 3. E. Skąpska, Training and advisory services: Preferences of local service provider and receivers, „European Journal of Service Management”, 2018, Vol. 27, nr 1, s. 269-276.
 4. E. Skąpska, O usługach ordo – polemicznie, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego”, 2018, nr 2, s. 79-83.
 5. E. Skąpska, Services in theory of economic order. Ordo perspective, Smart and Efficient Economy: Preparation for the Future Innovative Economy, Brno University of Technology, Brno 2016, s. 403-408.
 6. E. Skąpska, Service sector as development engine of new countries in European Union, „Estudios en Ciencias Sociales y Administrativas de la Universidad de Celaya”, 2015, Vol. 5, nr 1, s. 51-64.
 7. E. Skąpska, Development of the service sector in Poland at the turn of the century: Tendencies, determinants, prospects, LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken 2014, 260 s.
 8. E. Skąpska, Der polnische Dienstleistungssektor von dem EU-Beitritt, „Osteuropa-Wirtschaft”, 2010, z. 4, s. 235-261.
 9. E. Skąpska, Ekonomiczny wymiar wieloaspektowego podejścia do przedsiębiorczości usługowej, „Zarządzanie organizacjami usługowymi”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2010, z. 145, s. 213-225.
 10. E. Skąpska, Komponenty zarządzania a innowacyjność sektora usług, „Ekonomia i Zarządzanie”, Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, 2008, z. 12, s. 183-195.
 11.                          1.  

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Elżbieta Skąpska

Tytuł naukowy

dr hab.

Stanowisko

Adiunkt

Katedra

Katedra Zarządzania, Ekonomii i Finansów

Kontakt

Pokój

100 KF

Telefon

85 746 98 29

E-mail

e.skapska@pb.edu.pl