Strona archiwalna Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej  

dr Alicja Gudanowska

  

 Obszar zainteresowań naukowych

 

Diagnoza kompetencji, szczególnie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, Industry 4.0, wizualizacja i analiza sieci, futures studies, foresight, zarządzanie technologią.

  

 Najważniejsze publikacje 

   

 1. Gudanowska A. E., Alonso J. P., Törmänen A., What competencies are needed in the production industry? The case of the Podlaskie Region, Engineering Management in Production and Services, vol. 10, nr 1, 2018, s. 65-74.
 2. Gudanowska A. E., Transformation Towards Industry 4.0 – Identification of Research Trends and Aspect of Necessary Competences in the Light of Selected Publications, Research in Logistics and Production, vol. 7, nr 5, 2017, s. 431-441.
 3. Gudanowska A. E., A map of current research trends within technology management in the light of selected literature, Management and Production Engineering Review, vol. 8, nr 1, 2017, s. 78-88.
 4. Gudanowska A., Analiza sieci jako narzędzie wizualizacji i oceny struktury organizacji, [w:] R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, t. 1, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2017, s. 183-192
 5. Gudanowska A.,  Atrakcyjność i wykonalność nanotechnologii priorytetowych dla rozwoju województwa podlaskiego w świetle wyników badania foresightowego, Mechanik nr 3, 2014.
 6. Gudanowska A. E., Technology mapping as a tool for technology analysis in foresight studies,  Technology Management Conference: ITMC 2014: IEEE International, Chicago 2014, s. 1-4.
 7. Gudanowska A., Technology Mapping in Foresight Studies as A Tool of Technology Management – Polish Experience, “Współczesne Zarządzanie”, nr 4, 2013, s. 61-72.
 8. Kononiuk A. (red.), Gudanowska A. (red.), Kierunki rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim. Mapy. Marszruty. Trendy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2013.
 9. Nazarko J., Ejdys J., Kononiuk A., Gudanowska A., Magruk A., Nazarko Ł., Badanie ewaluacyjne realizowanych w Polsce projektów foresight, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii, ISBN 978-83-63277-12-3, Warszawa 2012.
 10. Gudanowska  A. E., Mapy wiedzy jako narzędzie lokalizacji zasobów wiedzy w organizacji, Problemy Eksploatacji nr 3, 2011, s. 19-31.
 11.    
       

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Alicja Gudanowska

Tytuł naukowy

dr

Stanowisko

Adiunkt

Katedra

Międzynarodowa Katedra Logistyki i Inżynierii Usług

Kontakt

Pokój

12 KB

Telefon

85 746 98 96

E-mail

a.gudanowska@pb.edu.pl