Strona archiwalna Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej  

dr hab. inż. Agata Lulewicz-Sas, prof. PB

   

  

 Obszar zainteresowań naukowych

 

Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, system zarządzania jakością, system zarządzania środowiskowego, system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, wartościowanie  działań  podejmowanych  przez  przedsiębiorstwa  poprzez  badania ewaluacyjne.

   


 Najważniejsze publikacje 

  

  1. A. Lulewicz-Sas, Corporate Social Responsibility in the Light of Management Science - Bibliometric Analysis, Procedia Engineering, 2017, vol.182, s. 412-417.
  2. A. Lulewicz-Sas, The Concept of Social Responsibility of Business as Seen by Employees, 26th International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Building Resilient Society": Book of Proceedings, Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Zagreb 2017, s. 421-429.
  3. A. Lulewicz-Sas, Identyfikacja działań społecznie odpowiedzialnych w obszarze funkcjonowania przedsiębiorstw, Przegląd Organizacji, 2016, nr 5, s. 37-42.
  4. A. Lulewicz-Sas, Ewaluacja społecznie odpowiedzialnej działalności przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2016, 251 s.
  5. J. Ejdys, A. Matuszak-Flejszman, M. Szymański, L. Ustinovicius, G. Shevchenko, A. Lulewicz-Sas, Crucial factors for improving the ISO14001 environmental management system, Journal of Business Economics and Management, 2016, vol. 17, nr 1, s. 52-73.
  6. A. Lulewicz-Sas, J. Godlewska, Assessment of environmental issues of corporate social responsibility by enterprises in Poland – results of empirical research, “Procedia – Social and Behavioral Sciences” 2015, t. 213, s. 533-538.
  7. A. Lulewicz-Sas, Pomiar i ocena społecznie odpowiedzialnej działalności przedsiębiorstw – wyniki badań, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 378, s. 158-167.
  8. A. Lulewicz-Sas, Społecznie odpowiedzialne inwestowanie narzędziem koncepcji społecznie odpowiedzialnego biznesu, „Ekonomia i Zarządzanie” 2014, vol. 6, nr 1, s. 142-157.
  9. A. Lulewicz-Sas, A new aproach to evaluation of socially responsible activities, „Actual Problems of Economics” 2014, nr 3, s. 370-380.
  10. A. Lulewicz-Sas, Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w ekonomii instytucjonalnej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2013, z. 907, s. 59-71.
                             

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Agata Lulewicz-Sas, prof. PB

Tytuł naukowy

dr hab. inż.

Stanowisko

Profesor uczelni

Katedra

Katedra Zarządzania Produkcją

Kontakt

Pokój

113 KF

Telefon

85 746 98 08

E-mail

a.lulewicz@pb.edu.pl