Strona archiwalna Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej  

dr inż. Arkadiusz Łukjaniuk

  

 Obszar zainteresowań naukowych

 

Systemy pomiarowe, diagnostyka techniczna, elektrotechnika i elektronika, metoda elementów skończonych, druk 3D.

  

 Najważniejsze publikacje 

   

 1. Łukjaniuk A.: Metoda wyznaczania przewodności cieplnej materiałów przy pomocy numerycznej syntezy pól sprzężonych. Konferencja Naukowo – Techniczna ZKwE’2001, Poznań/Kiekrz, 23-25.04.2001.
 2. Łukjaniuk A.: Modele numeryczne cewek pomiarowych używanych w symulacji urządzenia do badań nieniszczących. VII Konferencja Naukowo – Techniczna ZKwE’2002, Poznań/Kiekrz, 22-24.04.2002, tom I, str. 219-222.
 3. Łukjaniuk A., Prajs Z.: Formowanie pola elektrycznego w procesie galwanizacji. II Konfererencja Grantowa – Metody numeryczne w obliczeniach urządzeń elektrycznych, Warszawa 25.09.2002, str. 89-98.
 4. A. Białostocka, J. Forenc, S. Kwiećkowski, A. Łukjaniuk, J. Makal, A. Sądel: Zadania z podstaw elektrotechniki, Wydawnictwo naukowe Politechniki Białostockiej Białystok 2004.
 5. A. Białostocka, J. Forenc, S. Kwiećkowski, A. Łukjaniuk, J. Makal, A. Sądel: Zadania z podstaw elektrotechniki, Wydawnictwo naukowe Politechniki Białostockiej Białystok 2006, wyd.2 popr..
 6. Białostocka A., Łukjaniuk A.: Metoda wyznaczania przyrostu masy w procesie elektropowlekania. Zeszyty naukowe Politechniki Białostockiej 2002, str. 115-121.
 7. Tomasz Kocenko, Arkadiusz Łukjaniuk: „Modelowanie rozkładu pola temperatury w hamulcu górniczym 264 AHG”, „Energia w nauce i technice” Suwałki 2008.
 8. Arkadiusz Łukjaniuk, Tomasz Późniewski, Stanisław Sereda, Piotr Tarasewicz, Bogumił Wyszyński: „Stanowisko laboratoryjne do pomiaru prędkości obrotowej”, XLIII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów, Białystok 2011.
 9. Jerzy Jaroszewicz, Krzysztof Kamil Żur, Arkadiusz Łukjaniuk: „O technologii remontu pojemników na odpady stałe na przykładzie doświadczeń w PGK SUWAŁKI” ,„Energia w nauce i technice” Białystok – Kleosin 2012.
 10. Jerzy Gołębiowski, Arkadiusz Łukjaniuk, Robert Piotr Bycul: A numeric simulation of transient thermal field in a transistor-radiator system and its verification by measurements, Przegląd Elektrotechniczny ISSN 0033-2097 e-ISSN 2449-9544, 2013.
 11.                        

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Arkadiusz Łukjaniuk

Tytuł naukowy

dr inż.

Stanowisko

Adiunkt

Katedra

Katedra Zarządzania Produkcją

Kontakt

Pokój

5 KF

Telefon

85 746 74 70

E-mail

a.lukjaniuk@pb.edu.pl