Archiwalny serwis www - może zawierać elementy, które nie są dostępne dla szerokiego grona odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.
 

dr hab. inż. Arkadiusz Jurczuk

  

 Obszar zainteresowań naukowych

 

Orientacja procesowa,  zarządzanie procesami biznesowymi, identyfikacja niespójności i projektowanie procesów biznesowych.

  

 Najważniejsze publikacje 

   

  1. Jurczuk A., Wieloaspektowa identyfikacja i typologia źródeł niespójności procesów biznesowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2019
  2. Jurczuk A., Identification and Tracking of Process Inconsistencies in Manufacturing Enterprises, w: 8th International Conference on Engineering, Project, and Product Management (EPPM 2017). Lecture Notes in Mechanical Engineering, S. Sahin (red.), Springer, Cham, 2018, s. 129-138
  3. Jurczuk A., Wieloaspektowe podejście do klasyfikacji źródeł niespójności procesów biznesowych, „Przegląd Organizacji”, 2017, nr 4, s. 40-47
  4. Gabryelczyk R., Jurczuk A., Does Experience Matter? Factors Affecting the Understandability of the Business Process Modelling Notation, “Procedia Engineering” 2017, nr 182, s. 198-205
  5. Jurczuk A., Reaktywne podejście do analizy przyczyn niespójności procesów biznesowych, „Przegląd Organizacji”, 2016, nr 3, s. 42-48
  6. Jurczuk A., Gabryelczyk R., Cele doskonalenia przedsiębiorstw w kontekście dojrzałości procesowej, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej „Organizacja i Zarządzanie”, 2015, t. 83 nr 1941, s. 245-254
    

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Arkadiusz Jurczuk

Tytuł naukowy

dr hab. inż.

Stanowisko

Adiunkt

Katedra

Międzynarodowa Katedra Logistyki i Inżynierii Usług

Kontakt

Pokój

103 KB

Telefon

85 746 98 94

E-mail

a.jurczuk@pb.edu.pl

WWW

http://www.amp2.pl/