Strona archiwalna Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej  

dr Anna Wasiluk

 

 Obszar zainteresowań naukowych

 

Zaufanie, współpraca, przywództwo wewnątrz- i międzyorganizacyjne, klastry.

  

 Najważniejsze publikacje 

  

 1. Teoria i praktyka zarządzania- wybrane zagadnienia cz.1, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 2006 - współautor- B.Budzisz, W.Urban; rozdziały: Czynnik społeczny w zarządzaniu zmianą, Telepraca- nowoczesna forma zatrudniania, Zarządzanie karierą zawodową;
 2. Teoria i praktyka zarządzania- wybrane zagadnienia cz.I1, Difin, Warszawa 2006 - współautor- B.Budzisz, W.Urban; rozdziały: Sternicy w firmach, czyli o liderach i menedżerach przyszłości, Panta rhei w biznesie, Pomysłowy Dobromir, czyli o pobudzaniu kreatywności pracowników;
 3. Współcześni menedżerowie i przywódcy [w:] W. Kowalczewski, W. Matwiejczuk (red. nauk.), Kierunki i metody zarządzania przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2007;
      Inicjatywy klastrowe w województwie podlaskim [w:] W. Kowalczewski, W. Matwiejczuk (red.nauk.), Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów, Difin, Warszawa 2008;
 4. Kompetencje przywódcze w przedsiębiorstwach o zasięgu globalnym [w:] B. Budzisz, W. Urban, A. Wasiluk (red.), Stymulowanie rozwoju przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki globalnej, Difin, Warszawa 2008;
 5. Rola kompetencji przywódczych i menedżerskich we współczesnych małych i średnich przedsiębiorstwach [w:] K. Kubik, G. Michalczuk (red.nauk.), Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce lokalnej, PWSIiP w Łomży, Łomża 2008;
 6. Przywództwo w klastrach na przykładzie wybranych inicjatyw klastrowych w woj.podlaskim, [w:] W. Kowalczewski, W. Matwiejczuk (red.nauk.), Aktualne problemy zarządzania organizacjami, Difin, Warszawa 2008;
 7. Znaczenie kompetencji menedżerskich w rozwoju współczesnych przedsiębiorstw [w:] Borowski, M. Stawicka, E. Nojszewska (red.), Kierunki zmian w gospodarce opartej na wiedzy na przykładzie wybranych sektorów, Oficyna Wydawniczo – Poligraficzna „ADAM”, Warszawa 2009;
 8. Expectations of companies towards characteristic of leaders as exemplified by chosen initiatives of clusters in podlasie region [w:] F. Bylok, L. Cichobłaziński (edited), Chosen aspects of managing human resources in modern organizations, Czestochowa University of Technology, Częstochowa 2009;
 9. Possibilities of transboundary clusters creation in Podlasie, Laszuk, A. Piekutowska (ed.) Borderland economy in the face of civilization challenges, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2009;
 10. Gotowość przedsiębiorstw budowlanych do utworzenia klastra na Podlasiu [w:] A.Wasiluk (red. nauk), Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami, Difin, Warszawa 2009;
 11. Leader competemces on example of a building clauster [in:] W. Urban (edited), EconomicandOrganisational development factors. The regional outlook from business and public perspectives, Vilnius University Publishing House, Vilnius
 12. Marketingowe przesłanki tworzenia klastrów na przykładzie wybranych inicjatyw klastrowych w województwie podlaskim [w:] W. Kowalczewski, T. Wojciechowski (red. nauk.), Marketing i logistyka w teorii i praktyce, Szkoły Wyższej im. B. Jańskiego, Warszawa 2009;
     
 13.  
 14.                

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Anna Wasiluk

Tytuł naukowy

dr

Stanowisko

Adiunkt

Katedra

Katedra Zarządzania, Ekonomii i Finansów

Kontakt

Pokój

10a KF

Telefon

85 746 98 16

E-mail

a.wasiluk@pb.edu.pl