dr Agnieszka Baran

Obszar zainteresowań prawo administracyjne, własność intelektualna, prawne aspekty nanotechnologii i komercjalizacji nowych technologii.

Dr Agnieszka Baran jest doktorem nauk prawnych w zakresie prawa administracyjnego.

Jest autorem około 40 publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska, własności intelektualnej. Nowym obszarem zainteresowań są prawne aspekty rozwoju nanotechnologii oraz komercjalizacja nowych technologii.

Poza pracą na Politechnice Białostockiej prowadziła szkolenia oraz warsztaty z ramienia Urzędu Patentowego RP w ramach projektu Ochrona własności przemysłowej, korzystanie z informacji patentowej.

Od 2015 roku arbiter Wschodniego Sądu Arbitrażowego w Białymstoku w zakresie własności intelektualnej.

Najważniejsze publikacje:

  1. Prawne formy współpracy w zakresie tworzenia i wykorzystywania własności intelektualnej, Ekonomia i Zarządzanie T. 4, nr 2, 2012.
  2. Skuteczność norm prawa karnego w ochronie środowiska, Ekonomia i Środowisko, nr 1, 2012.
  3. Prawne aspekty ochrony wynalazków w Europie i na świecie, Ekonomia i Zarządzanie T. 5, nr 2, 2013.
  4. Prawne aspekty innowacyjności w kontekście kluczowych technologii wspomagających, Organizacja i Zarządzanie, Z. 71 , 2014.
  5. Sustainable innovation as an element of corporate social responsibility : [rozdz.] Corporate social responsibility, ed. by Agata Lulewicz-Sas, Białystok 2014.
  6. Prawne aspekty nanotechnologii w kontekście ochrony środowiska, Ekonomia i Środowisko nr 1, 2015.
  7. Nanotechnology : legal and ethical issues, Ekonomia i Zarządzanie Vol. 8, nr 1, 2016
  8. Nanomateriały w świetle przepisów Unii Europejskiej : [rozdz., współautorstwo] Świat Nanocząstek, PWN 2016.    
    

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Agnieszka Baran

Tytuł naukowy

dr

Stanowisko

Adiunkt

Katedra

Katedra Gospodarki Turystycznej

Kontakt

Pokój

33 KS

Telefon

85-746 98 55

E-mail

a.baran@pb.edu.pl