Archiwalny serwis www - może zawierać elementy, które nie są dostępne dla szerokiego grona odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.
 

dr Agnieszka Baran

 

 Obszar zainteresowań naukowych

 

Prawo administracyjne, własność intelektualna, prawne aspekty nanotechnologii i komercjalizacji nowych technologii.

  

Najważniejsze publikacje 

  

 1. Prawne formy współpracy w zakresie tworzenia i wykorzystywania własności intelektualnej, Ekonomia i Zarządzanie T. 4, nr 2, 2012.
 2. Skuteczność norm prawa karnego w ochronie środowiska, Ekonomia i Środowisko, nr 1, 2012.
 3. Prawne aspekty ochrony wynalazków w Europie i na świecie, Ekonomia i Zarządzanie T. 5, nr 2, 2013.
 4. Prawne aspekty innowacyjności w kontekście kluczowych technologii wspomagających, Organizacja i Zarządzanie, Z. 71 , 2014.
 5. Sustainable innovation as an element of corporate social responsibility : [rozdz.] Corporate Social Responsibility, ed. by Agata Lulewicz-Sas, Białystok 2014.
 6. Prawne aspekty nanotechnologii w kontekście ochrony środowiska, Ekonomia i Środowisko nr 1, 2015.
 7. Nanotechnology : legal and ethical issues, Ekonomia i Zarządzanie Vol. 8, nr 1, 2016
 8. Nanomateriały w świetle przepisów Unii Europejskiej : [rozdz., współautorstwo] Świat Nanocząstek, PWN 2016.   
 9. A. Baran, Bezpieczeństwo stosowania nanomateriałów – aspekty prawne  [w:] Odpowiedzialność za środowisko w ujęciu normatywnym, Wydawnictwo Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 2017.
 10. A. Baran, Nanotechnology in Work Environments – Legal Aspects of Safety, Economic and Social Development: 24th International Scientific Conference on Economic and Social Development: “Managerial Issues in Modern Business”
 11.  A. Baran, A. Zhumabaeva, Intellectual property management in startups – problematic issues, Engineering Management in Production and Services, V. 10, Issue 2, 2018, Bialystok University of Technology.
 12. A. Baran, Legal aspects of patenting nanotechnological inventions, Ius Novum, number 3, 2018, Quarterly of Law and administration of Lazarski University.         
 13.                           
     

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Agnieszka Baran

Tytuł naukowy

dr

Stanowisko

Adiunkt

Katedra

Katedra Zarządzania, Ekonomii i Finansów

Kontakt

Pokój

33 KS

Telefon

85 746 98 55

E-mail

a.baran@pb.edu.pl