Strona archiwalna Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej  

dr Agnieszka Konopelko

 

 Obszar zainteresowań naukowych

 

Transformacja i procesy demokratyzacyjne na obszarze byłego ZSRR, prawnopolityczne determinanty procesów integracyjnych na obszarze Eurazji, relacje Unia Europejska-Eurazja-Chiny. 

  

 Najważniejsze publikacje 

  

  1. Konopelko A., Bases and mechanisms of regionalism in post-Soviet Central Asia, w: “International Business and Global Economy”, nr 33 Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2014,
  2. Konopelko A., Legitimacy of the political power in post-Soviet Central Asian countries, Politechnika Białostocka, Ekonomia i Zarządzanie 6 (4) 2014,
  3. Konopelko A., Transnistrian conflict – The Next Stage of Putin’s Scenario?, w: “Fear and Anxiety in the 21st Century: The European Context and Beyond”, C. Ghita and R. Beshara (red.), Inter-Disciplinary Press, Oxford, United Kingdom 2015,
  4. Konopelko A., The European Union Policy Towards the Post-Soviet Countries of Central Asia, w: “Business Challenges in the Changing Economic Landscape” - Vol. 1, Eurasian Studies in Business and Economics 2/1/2016, Springer International Publishing
  5. Konopelko A., The Case of Transnistria in the Context of the Russian Eurasian Union Project, Oxford, United Kingdom 2016,
  6. Konopelko A., Polityka Unii Europejskiej wobec Kazachstanu, w: J. Marszałek-Kawa, M. Gołda-Sobczak (red.) „Polityczne i gospodarcze problemy współczesnej Azji”, Adam Marszałek, Toruń 2016,
  7. Czerewacz-Filipowicz K., Konopelko A., Regional Integration Processes in the Commonwealth of Independent States. Economic and Political Factors, Springer Publishing 2017,
  8. Konopelko A., Eurasian Economic Union: a challenge for EU policy towards Kazakhstan, Asia Europe Journal, Springer, IF-0327, 2017,
  9. Konopelko A., The impact of legal and political determinants on the regional economic integration between the members of the EAEU , ESD Conference, Zagreb 2017,
  10. Konopelko A., Wdrażanie Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa , Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2018.

       

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko

Agnieszka Konopelko

Tytuł naukowy

dr

Stanowisko

Adiunkt

Katedra

Katedra Zarządzania, Ekonomii i Finansów

Kontakt

Pokój

210 KF

Telefon

85 746 98 07

E-mail

a.konopelko@pb.edu.pl